Skeive midler opprettholdes

De totale tilskuddene til lhbt-organisasjoner vil opprettholdes på minst samme nivå som i 2017 viser Oslo-budsjettet for 2018. Men hvem får hva?

Publisert

I dag ble Oslo-budsjettet for 2018 lagt fram. Av 71 milliarder kroner stikker skeive Oslo av med småpenger.

Det er fortsatt usikkert hva de ulike lhbt-organisasjonene får, men ifølge budsjettforslaget vil den totale tilskuddsavsetningen til lhbt-organisasjoner opprettholdes på minst samme nivå som i 2017.

Fordelingen av tilskuddene vil derimot bli lagt frem i eget notat. Når det kommer er usikkert. Fordelingsplanen var ikke blant dokumentene som ble tilgjengelig i dag på Oslo kommunes nettsider.

Det som ble klart i dag var tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet. Oversikten viser at Stiftelsen Helseutvalget får en tildeling på 500 000 kroner, som er en økning på 100 000 kroner fra 2017. HivNorges tilskudd står på stedet hvil, med 300 000 kroner. HivNorge får i tillegg 95 000 til å jobbe med eldre med hiv i helse- og omsorgstjenesten.

Ønsker indeksregulering

Som nevnt har ikke byrådet sluppet oversikten over hvilke tilskudd de ulike skeive organisasjonene kan vente seg i året som kommer. Leder av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, er likevel fornøyd med byrådets lovnad om at neste års tilskudd opprettholdes på minst samme nivå som i år.

– Det er gjort et sosialt løft og det er satt av mer penger til mangfold og integreringstiltak, sier Heen Sikkeland og viser til en markert økning i budsjettet til Enhet for mangfold og integrering (EMI).

EMI er kommunens operative enhet for særlige innsatser på inkluderings- og mangfoldsfeltet. EMI skal gi informasjon om Oslo og norske samfunnsforhold til nye innvandrere, gi råd og veiledning til kommunale virksomheter i mangfolds- og inkluderingsarbeidet og drive holdningsarbeid knyttet til OXLO - Oslo Extra Large.

– At de skeive midlene skal opprettholdes på dagens nivå er bra. Det har vært en økning de siste to årene – og vi ligger på et greit nivå i dag. Det jeg håper kommunen nå vil etterkomme er ønsket om indeksregulering av bevillingene. Frivilligheten koster mer når varer og tjenester øker i pris. Vi har meldt fra om dette tidligere og indeksregulering ligger også inne i søknadene våre om tilskudd og midler, sier Heen Sikkeland til Blikk Nett.

Skeiv Verden venter

Skeiv Verden er av organisasjonene som venter i spenning på fordelingsoversikten. Skeiv Verden er nevnt i budsjettet under Enhet for mangfold og integrering (EMI), hvor det står spesifisert at EMI skal samarbeide med Skeiv Verden å informere om kjønnsmangfold og seksualitet i innvandrermiljøer.

Skeiv Verden fikk driftstilskudd på 100 000 kroner i 2017 og venter nå på om det ligger an til en økning i 2018.

Blikk Nett avventer svar fra byrådet i Oslo med hensyn til fordelingsoversikten til de ulike skeive aktørene.

Tilskudd til festivaler

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet gir festivalen Oslo Pride 450 000 kroner, en økning på 50 000 fra 2017.

– Jeg håper kommunen tar en ny titt på bevillingen til Oslo Pride, sier Heen Sikkeland.

Festivalen, som eies av FRI OA, søkte om 625 000 kroner.

– Jeg er av den oppfatning at Oslo Pride ikke søker om alt for store midler, men at festivalen snarere er nøktern i sine ønsker fra kommunen – sett i lys av at Oslo Pride er en av landets største og viktigste festivaler. En søknad om tilskudd på 625 000 kroner er ikke for mye forlangt, sier Hans Heen Sikkeland.

Filmfestivalen Oslo/Fusion, som nylig gikk av stabelen på Cinemateket i Oslo, søkte om 600 000 kroner, men får et tilskudd på 400 000. Det er en økning på 100 000 kroner fra 2017.