Skeive par kan adoptere

Publisert

Likekjønnede par i Norge kan adoptere fra Colombia. Høyesterett i Colombia har nylig tolket lovverket i landet når det gjelder likekjønnede pars mulighet for å adoptere. Da par av samme kjønn kan inngå partnerskap i Colombia, mener Høyesterett at det også må være tillatt for dem å adoptere. Dommen er omdiskutert i landet, og ble avsagt med 6 mot 2 stemmer. – Dette åpner muligheten for at likekjønnede par i Norge kan søke om å adoptere barn fra Colombia, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim. Adopsjonsforum er den eneste norske adopsjonsforeningen som har samarbeid med Colombia. Par som ønsker å adoptere må søke om norsk godkjenning på vanlig måte gjennom Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Godkjennes man i Norge, sendes søknaden videre til det colombianske barne- og familievernet (ICBF) som også skal godkjenne søkerne. En adopsjonsprosess i Colombia skal til slutt behandles i en familiedomstol som tar den endelige beslutningen om adopsjon. Mer info: Oversettelse av dommen til norsk Mer info om adopsjon fra Colombia: adopsjonsforum.no