Skeive Senterpartister: Gi opphold til Ali Feruz!

Ber utenriksminister Børge Brende gi asyl til skeiv journalist som utvises fra Russland til Usbekistan.

Publisert

Skeive Senterpartister ber utenriksminister Børge Brende gi asyl til skeiv journalist som utvises fra Russland til Usbekistan.

Ali Feruz er journalist i avisen Novaja Gazeta, som gransket Tjetjenias utrenskning av homofile. Han har bodd i Moskva siden 2011 og har søkt asyl i Russland. Han flyktet fra Usbekistan etter å ha vært arrestert og torturert av landets sikkerhetsstyrker.

Ifølge BBC trues Feruz nå med å bli utvist fra Russland til Usbekistan, hvor homofili er forbudt. En russisk dommer har satt utvisingen på hold i påvente av en vurdering fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Utenriksminister Børge Brende må snarest tilby asyl til Ali Feruz, sier Alexander Fosse Andersen i Skeive Senterpartister.

I et intervju med BBC uttaler Feruz at det venter en «lang, sakte død» hvis han utvises til Usbekistan.

«De vil drepe meg. Det er jeg overbevist om. Internasjonale rapporter er klare på hvilken situasjon som venter meg i Usbekistan. Det har blitt rapportert om tortur og drap. Jeg har ingen intensjon om å dra tilbake dit. Da tar jeg heller mitt eget liv,» sier Feruz til BBC.

Amnesty International omtaler Russlands utvising som en nær-døden-beslutning.

– Feruz har bidratt til å sette søkelys på sjeldent grove overtramp på menneskerettighetene, og har satt seg selv i alvorlig fare som følge av det, sier Alexander Fosse Andersen i Skeive Senterpartister.

– Børge Brende og regjeringen har tidligere uttrykt stor uro over situasjonen i Tjetjenia. Vi forventer at de følger opp med tilbud om asyl til Ali Feruz, fortsetter Fosse Andersen.

Skeive Senterpartister mener dette handler om både menneskerettigheter og den frie presse. – – Derfor må Brende og hans regjeringskolleger snarest tilby asyl. Vi kan ikke sitte stille og se på utrenskningen av homofile, eller av journalister som våger å sette søkelys på handlinger slike regimer ønsker å holde skjult for verdenssamfunnet, avslutter Alexander Fosse Andersen.