– Skeives trivsel er i alles interesse

Publisert

Det finnes to historier om det å være homofil på bygda, mener den nyvalgte styrelederen i Norges Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu. Den ene historien er den litt vonde hvor trangsyntheten råder og bygda blir for liten. Den andre historien handler om et trygt og varmt sted som tar vare på flokken sin. Det er denne historien Norges Bygdeungdomslag (NBU) fremover vil jobbe for å gjøre sann. – Det er viktig at det ikke bare er skeive organisasjoner som jobber med dette. Det er ingen særinteresse at skeive skal trives på bygda, det er i alles interesse, sier Tora Voll Dombu til Blikk nett.

Aksjonsuke for minoriteter

Hver høst år har Norges Bygdeungdomslag en aksjonsuke. Da arrangerer de om lag hundre lokallagene rundt om i landet aktiviteter for å gjøre bygda mer åpen og inkluderende. Under årets aksjonsuke i november er det homofile, andre minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne fokuset rettes mot, forteller Voll Dombu.– Bygda skal være for alle. Det bor ikke flere i Distrikts-Norge enn akkurat nok. Vi har ingen å miste. Målet er å skape aktiviteter for alle i aksjonsuken og få med alle sammen på laget, sier hun. Tora Voll Dombu er selv oppvokst på bygda og har jobbet i Norges Bygdeungdomslag siden hun var 16 år gammel. Hun har god tro på at det med tiden vil bli like greit å være skeiv i distriktet som i byene. Men det forutsetter at det jobbes med å skape gode holdninger både i skolen og helsetjenesten.– Miljøet vil alltid være i mindre skala på bygda, men jeg håper og tror at vi beveger oss mot et samfunn der du kan være deg selv uansett hvor du bor. Hovedinntrykket mitt er at det er mulig rundt om i distriktene i dag, men at dessverre også er en del dårlige holdninger og mangel på kunnskap der ute fortsatt, sier hun.

Fordommene går begge veier

Å være ungdom er krevende uansett hvor man vokser opp, men i byene er det enklere å finne seg et miljø hvis man er skeiv, tror Voll Dombu.– Det man ikke vet noe om eller har kjennskap til, det blir skummelt. Det er derfor det er så viktig at det skapes åpenhet gjennom forskjellige aktiviteter på bygda, og at det satses på undervisning om homofili i skolesystemet, sier hun. Selv om er det flere fordommer mot homofile på bygda enn i byene, mener Voll Dombu likevel at fordommene går begge veier. Mange som bor i byen har for liten tiltro til folk ute på bygda, sier hun.– Stereotypen om at bygda er et traust og trangsynt sted hvor bygdedyret lusker i krokene, den råder fortsatt. I Norges Bygdeungdomslag mener vi at bygda er en fin plass å være. Vi tror på et samfunn der man møter alle på en ordentlig møte og tar ansvar for egen og andres trivsel. Så enkelt, men likevel så vanskelig er det, legger hun til.