Skeptisk til OL-boikott

Publisert

LLH skal i møte med Norges Olympiske Komité for å diskutere om den norske delegasjonen og utøvere kan gjøre noe i forbindelse med deltagelsen i OL i Sochi neste år. I 2012 vedtok St. Petersburg en lov som forbyr handlinger som offentlig informerer om homofili, biseksualitet og transseksualitet ovenfor mindreårige. 11. juni i år ble loven nasjonal, uten at noen stemte imot, og gjør det forbudt å snakke positivt om homofili i nærvær av mindreårige i hele Russland. Lovgiverne sier formålet med loven er å «skåne barn mot propaganda som strider mot tradisjonelle familieverdier». I november 2012 trådte også Russlands nye føderale lov om frivillige organisasjoner 121-FZ i kraft. Loven pålegger alle organisasjoner som driver med politisk virksomhet og som mottar utenlandsk støtte om å registrere seg som «utenlandske agenter». Organisasjoner som nekter å registrere seg kan stenges, og ledelsen kan bli straffet med opp til to års fengsel. Fem russiske frivillige organisasjoner har allerede blitt tiltalt og dømt med store bøter for brudd på loven. Blant disse er to lhbt-organisasjoner, filmfestivalen Bok-o-Bok og organisasjonen Coming Out. Lederen for Coming Out, Anna Anisimova, er i tillegg bøtelagt med 60 000 norske kroner. I kjølvannet av propagandaloven har lhbt-personer i Russland opplevd en dramatisk økning av vold, trusler og trakassering. Verdenssamfunnet har reagert med avsky. LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden deler bekymringen mange nordmenn, både i lhbt-miljøene, og utenfor har med tanke på det som skjer i Russland. Mange etterlyser at noe må gjøres, og har også ytret ønske om å bidra.– Vi har i mange år hatt god kontakt med flere organisasjoner i Russland, og har det også nå, sier LLH-leder Bård Nylund til Blikk Nett. For LLH er det viktig at eventuelle aksjoner skjer i samråd med russiske lhbt-organisasjoner og aktivister.– Våre søsterorganisasjoner i Russland blir kontinuerlig ilagt bøter som vanskeliggjør deres arbeid, og de trenger sårt vår økonomiske støtte. Vår oppfordring til de som ønsker å bidra er å fortsette med å gi økonomiske bidrag til våre naboer i øst, sier Nylund og viser til innsamlingsaksjonen LLH tok initiativ til under Skeive Dager. LLH har også nær kontakt med norske utenriksmyndigheter, og forventer at Norge fortsetter å reagere på menneskerettighetsbruddene som finner sted i Russland. I sin åpningstale i Pride Park i sommer uttalte utenriksminister Espen Barth Eide:«Utenriksdepartementet har et godt samarbeid med LLH. Vi er glade for at LLH har god kontakt med et internasjonalt nettverk av organisasjoner på bakken, og at de støtter russiske organisasjoner i arbeidet for ytrings- og forsamlingsfrihet.»

– Lytt til russiske aktivister

Skeive utesteder over hele verden har fulgt oppfordringen fra homoaktivister som Dan Savage om å boikotte russisk vodka. Her hjemme har enkelte skeive utesteder også fulgt oppfordringen. LLH er skeptisk til aksjonene.– Våre russiske kollegaer er bekymret for hva ulike boikottaksjoner kan føre til, og er redd for at det bare vil slå tilbake på dem og gjøre situasjonen for lhbt-befolkningen enda vanskeligere, sier Nylund til Blikk Nett. Etter de mange rystende nyhetene om vold og tortur av unge lhbt-personer i Russland mener mange at verdenssamfunnet bør boikotte vinter-OL i Sochi 2014. LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden på sin side ønsker dialog.– Når det gjelder de olympiske lekene så skal LLH ha et møte med Norges Olympiske Komité 22. august for å diskutere om den norske delegasjonen og utøvere kan gjøre noe i forbindelse med deltagelsen vinter-OL i Sochi neste år, sier Nylund til Blikk Nett. Han forstår og deler den frustrasjon som oppstår på vegne av lhbt-personer i Russland.– Men i denne tiden er det viktig å tenke at det først og fremst er deres situasjon vi ønsker skal bli bedre. De som opplever situasjonen på kroppen vet best hvor og hvordan skoen trykker. Derfor må vi lytte til deres råd om hvilken vei vi bør gå, sier Bård Nylund til Blikk Nett.

Møte om Russland og menneskerettigheter

Onsdag 18.september arrangerer Skeiv seminarrekke seminaret «Propagandalov og menneskerettighetsbrudd, hva er situasjonen i Russland?» på Litteraturhuset. Hva skjer i Russland og hva kan man gjøre for å støtte lhbt-personer i landet? Hjelper det å helle ut Russisk produsert vodka? Bør man handle på tvers av rådene fra russiske lhbt-aktivister? Hvordan kan enkeltmennesker og organisasjoner bidra til å bedre situasjonen for menneskerettighetsaktivister og lhbt-personer? Skal Norge boikotte OL eller skal man bruke OL som arena for diskusjon?Disse spørsmålene og flere tas opp på Skeiv seminarrekke onsdag 18. september kl 18.

Les også: 

Kronerulling for Russlands skeive

Les også:

Skeiv seminarrekke: «Propagandalov og menneskerettighetsbrudd, hva er situasjonen i Russland?»