– Skjerp dere folkens

Publisert

Stiftelsen HomoPositiv, en organisasjon for hivpositive, mener det er et feilskjær å legge hele ansvaret på hivpositive til tross for at 7 av 10 hivpositive ifølge EMIS-rapporten har sex uten å bruke kondom. – Det rapporten ikke sier noe om er om disse hivpositive har sex med andre hivpositive. Det er ganske essensielt i denne sammenhengen, sier «Jonas», leder i HomoPositiv.   – Det at to positive har sex med hverandre uten å bruke kondom må da vel være greit?

– Hvorfor er det greit?

– Det må jo være opp til den enkelte å bestemme. Det som har blitt fremmet før med muteringer av virus er ikke reelt lenger. Det eneste to hivpositive kan påføre hverandre ved å ha sex uten kondom er andre kjønnssykdommer.

– Nå viser det seg jo at det er en økning av både klamydia, gonoré og andre kjønnssykdommer også?

– Det er jo noe som kan følge med. Men mange hivpositive velger likevel å ha sex med hverandre uten å bruke kondom. Når det er sagt, så vet vi at det er et alt for høyt antall syfilisutbrudd i Oslo, så derfor oppfordrer vi hivpositive som har ubeskyttet sex til å teste seg ofte.

Tar ansvar

Folkehelseinstituttets oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2011 viser at 85 menn som har sex med menn ble påvist hivsmittet i 2010. I 2011 økte antallet nydiagnostiserte i denne gruppen til 97, og ifølge Folkehelseinstituttet har tallene i Norge aldri vært så høye som nå. HomoPositiv mener det er et farlig resonnement når mange hevder at det er de hivpositive som vet om sin egen status som står for smittespredningen.– Vi mener det er feil. Det er de som ikke vet sin egen hivstatus som sprer viruset. Nå var det bare 72 hivpositive med i EMIS-rapporten, så det er grunn til å ta høyde for at resultatene gir et skeivt bilde. Når Folkehelseinstituttet mener det er et mørketall på rundt 300 hivpositive, så vil vi hevde at det er grunn til å tro at antallet er mye høyere og at det er denne gruppen som driver epidemien fremover. Det er denne gruppen vi må få tak i slik at de tester seg.

– Føler du som hivpositiv et spesielt ansvar for ikke å smitte andre?

– Selvfølgelig! Det tror jeg majoriteten av hivpositive, som kjenner sin egen hivstatus, gjør. Det er klart det kan finnes en liten gruppe som gir faen. Men fra de hivpositives side tror jeg de fleste tar ansvar. De som ikke vet sin egen hivstatus er heller ikke under behandling, noe som igjen betyr at de er ekstra smittsomme. – HomoPositiv har alltid ment at testing er det viktigste redskapet for å stoppe spredningen av hiv. Jeg er sjokkert over at så mange som en tredjedel ifølge EMIS-rapporten aldri har testet seg. Jeg trodde andelen skulle være på rundt 10 prosent. En tredjedel er sjokkerende høyt, så her må det virkelig gjøres noe.

– Hva skal til for å få flere til å teste seg?

– HomoPositiv mener man må gå aktivt ut og teste folk. Vi tror på hurtigtesting, fordi tanken om å gå til legen blir ofte borte. Så hvis det lar seg gjøre å oppsøke folk der de er å tilby en hurtigtest tror vi er en bra løsning. Det er fortsatt Oslo som har flest hivpositive i gruppen menn som har sex med menn, ifølge de nye tallene fra Folkehelseinstituttet.– Prevelansen av hivpositive i Oslo har gått kraftig opp. Da er det klart at sjansen for at flere blir smittet øker i takt med det. Når rapporten viser at nesten halvparten av respondentene har hatt usikker sex, herunder også hivnegative, så sier jo det sitt og HomoPositiv vil rope et varsko når det gjelder denne utviklingen. Folk må skjerpe seg og ta ansvar, sier «Jonas» i HomoPositiv. – Det å teste seg og få konstatert sin egen hivstatus er veldig viktig for den enkeltes helse. Er man hivpositiv og går for lenge med høye virustall vil man få andre tilleggssykdommer som man kanskje aldri blir kvitt. EMIS-rapporten viser at mangelen på kommunikasjon gjør at kondomet lettere blir droppet.– HomoPositiv vil oppfordre folk, hvis de kommer i en situasjon hvor de er i ferd med å ha sex, til å være sikker på at man kommuniserer riktig. Det er fortsatt så mye stigma rundt hiv. Hadde det ikke vært det, ville ikke hivpositive vært redd for å si i fra.

Les også:

Mye ubeskyttet sex Rekordhøye hivtall – Alle har et ansvar