«I skapet anno 2012» vil vise hverdagsdramaene.

– At det her i landet i 2012 fremdeles finnes situasjoner der homofile, lesbiske og bifile er skjulte, er det mange som ikke tror eller vet. Derfor er det viktig å dokumentere dette for å kunne gjøre noe med det, sier prosjektleder Kirsti Malterud til Blikk nett.

I forskningsprosjektet «LHB-levekår anno 2012» skal et forskerteam fra Uni helse i Bergen under ledelse av Norman Anderssen kartlegge levekår blant lesbiske kvinner, homofile menn, og bifile kvinner og menn i Norge. «I skapet anno 2012» er et delprosjekt av dette.

Kirsti Malterud og resten av teamet samler historier fra lhb-personer om situasjoner der de av ulike grunner valgte å holde sin seksuelle orientering skjult. De skal finne ut hva som hendte, hvorfor ble det slik, og hvordan det opplevdes.

– Hvordan har responsen vært?

– Pågangen har hittil vært overraskende stor, men fremdeles kan folk sende inn historier til undersøkelsen som ligger ute på nettet. Resultatene skal være klare neste sommer.

– Hva forventer dere å finne ut?

–Vi vet at det ikke er en svart-hvit grense mellom det å være åpen eller i skapet. Dette er både tids- og situasjonsbestemt også for de som for det meste er åpne. Vi håper å få innblikk i ulike grader av hverdagsdrama. Vi er ikke bare opptatt av personer som er langt inne i skapet, men av mange forskjellige enkeltsituasjonene hvor homofile, lesbiske og bifile holder sin seksuelle orientering skjult. Mange holder seg for eksempel tilbake i situasjoner som andre igjen syns er lette å håndtere. Dette er en individuell vurdering. Nå kan vi få vite noe av grunnene til dette og hvordan det påvirker lhb-gruppas helse og trivsel, sier Malterud

Her kan man levere historier og finne mer informasjon om studien: www.lhb2012.no