Frilansjournalist og forfatter Siri Lindstad er i gang med å skrive en bok om lesbiske miljøer i Norge fra 1970 til 2005. Boka, som er planlagt å komme ut høsten 2006, skal gi et bilde av lesbenes nære og kollektive historie. – Jeg er drittlei av og orker ikke me r«komme ut historier». Det eneste man leser av homse- og lesbehistorier er om hvordan folk kom ut av skapet. Nå er jeg mer nysgjerrig på hvordan det er det ute. Felleskapet, møtestedene, miljøene, påvirkning og verden rundt oss lesber, sier Lindstad. Forfatteren er nå i full gang med resarch og innsamling av informasjon. I første omgang kontaktet hun endel folk hun kjente til fra før som hun visste var eller hadde vært aktive i diverse homoorganisasjoner eller feministorganisasjoner. Utfra det har hun gjennomført 10 dybdeintervjuer. I tillegg har hun sendt ut mail på bredere basis til flere aktive lesber rundt omkring i landet. – Jeg har fått kontakt med over 50 ttil. Aktive lesber fra hele landet, og folk er kjempeentusiastiske og ikke minst pratsomme. Pratsomme på godt og vondt, vel og merke, sier Lindstad. Hun er ikke ute etter enkeltpersoners historier, men den kollektive historien. Alt er inntil videre anonymt. – Når jeg skriver har jeg andre lesber i tankene, det blir jo vår samtidshistorie jeg skriver om. Jeg er ikke noen historiker, men det er våre nære historier jeg vil gi et bilde av. Samtidig er dette lesestoff for alle som har interesse for å lese om det, sier Lindstad.