Slik gjør vi det

Publisert

Blikk har de siste dagene belyst de spesielle utfordringene bifile mennesker opplever på arbeidsplassen. Karen Pinholt har videre understreket poenget og med et hjertesukk forklart at LLH ikke har noen konkrete tiltak rettet mot denne gruppen. Helseutvalget bejubler interessen og forståelsen. Dette er et viktig område for oss som vi har jobbet med i mange år. Noen nyhetsverdi finner vi dog ikke. Helse- og levekårsforskning har lenge vist at bifile sliter mye. Ikke nok med det, de har det tøft både i og utenfor arbeidstida. Dette er altså ikke noe nytt. Vi har uansett lyst til å bruke sakens momentum til å fortelle litt om hva vi bidrar med for å lette på situasjonen. En viktig del av Helseutvalgets kunnskapsportefølje består av seminar, workshops og prosjekt som blir gjennomført over hele landet. Disse er gratis og alle menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner er invitert. Nesten 25 prosent av de om lag 800 årlige deltakerne på våre tiltak definerer seg selv som bifile. I tillegg kommer et betydelige antall personer med egendefinert homoseksualitet som har tidvis sex med det motsatte kjønn. Dette kaller vi et signifikant antall. Det finnes mange grunner til at dette tallet er så høyt. Men mye kan nok forklares med Helseutvalgets gjennomtenkt bruk av retorikk og veloverveid innhold i tiltak og informasjon. Disse forannevnte tiltakene har forskjellige temaer og innhold, men det som går igjen i alle sammen er viktigheten av identitet, stolthet, åpenhet og selvtillit. Slike mestringsstrategier er direkte overførbare i jobbsituasjon og vil hjelpe den bifile til å takle utfordrende situasjoner, både i og utenfor arbeidstida. Therese M. LerstadProsjektleder Miljø & Frivillighet, Helseutvalget Bera U. MosengForsker og nestleder, Helseutvalget