– Slipp oss inn i køen

Publisert

Lesbiske og homofile sosialdemokrater ønsker at norske myndigheter skal endre adopsjonspraksis og inviterer til åpent møte. I dag har homofile samme mulighet til utenlandsadopsjon som før ekteskapsloven: Ingen. Før Bufetat vurderer egnethet hos ektepar som ønsker å adoptere, kreves det en «forhåndsgodkjenning» - det vil si at de må oppfylle kriteriene for å kunne adoptere fra et av de landene de norske adopsjonsforeningene samarbeider med. Dette innebærer at alle homofile par sorteres ut tidlig i prosessen, uten egnethetsvurdering. – Det er bred enighet om at ingen har rett til å få barn eller rett til å adoptere, og at alle skal vurderes grundig og individuelt. Men Bufetats praksis med forhåndsgodkjenning framstår som et brudd på norsk lov. Ved å nekte homofile som gruppe å bli vurdert, utestenger og diskriminerer staten personer på grunnlag av fordommer og negative holdninger i samarbeidsland og – organisasjoner, skriver homonettverket i en pressemelding. Homonettverket ønsker at norske myndigheter skal endre sin praksis med forhåndsgodkjenning. – Å forholde seg til et konkret par, som er vurdert og funnet egnet til å være foreldre, er annerledes enn å forholde seg til gruppen homofile. Hittil har ingen av Norges samarbeidspartnere fått mulighet til å ta stilling til et navngitt homofilt par. Norge kan og bør gå foran, mener Arbeiderpartiets homonettverk. Homonettverket ønsker derfor velkommen til debatt torsdag 19. mai kl. 18 på Stortinget. I panelet sitter Henriette Westhrin (SV), statssekretær i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Morten Stephansen, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fanny Duckert, professor i Psykolgi ved Universitetet i Oslo og Helge Solberg, landansvarlig i adopsjonsforeningen Verdens Barn.Homonettverkets nestleder, Karina Hellum, er kveldens ordstyrer. På grunn av Stortingets sikkerhetsrutiner er det forhåndspåmelding til [email protected] eller sms til 905 31 025.

Les Håkon Haugli og Susann Jørgensens kronikk om temaet av her:

Adopsjon: Slipp oss inn i køen