Slipper tvangssterilisering

Publisert

Den svenske statens krav om sterilisering ved kjønnsbekreftende inngrep er et påtvunget kroppslig inngrep som strider mot retten til privatliv i henhold til Europakonvensjonen. Det er klart etter en dom i Förvaltningrätten i Stockholm. Debatten om loven eksploderte i Sverige da det 11. januar i år ble gjort kjent via svenske medier at regjeringens forslag om ny lov om fastsettelse av kjønnstilhørighet ville gå igjennom, uten at man fjernet kravet om sterilisering. Den svenske loven som regulerer kjønnskorrigerende behandling (fra 1972), sier at den som ønsker å endre sitt juridiske kjønn må være en steril, ugift, svensk statsborger over 18 år. En endring av gjeldende lovverk har vært på trappene i en årrekke, og i 2010 kom den svenske Socialstyrelsens utredning av de rettslige vilkårene for å fastsette kjønnstilhørighet. Utredningens anbefalinger var at kravet om å være steril, ugift og svensk bortfalt. Kravet om sterilisering er ikke et medisinsk fundert, men et juridisk krav, og Europarådets menneskerettighetskommissær, Thomas Hammarberg, uttalte i 2009 at kravet om sterilisering går mot prinsippet om å ivareta menneskers grunnleggende verdighet. Hammarberg får nå følge av Förvaltningrätten som har behandlet en klage fra en person som har motsatt seg kravet fra Rättsliga rådet ved Socialstyrelsen om sterilisering for å få juridisk bekreftet egen kjønnsidentitet, melder avisa Riksdag & Departement. «Klagen får medhold og klagerens kjønnstilhørighet skal være mann», heter det i forvaltningsrettens dom. «Dette er positivt for vår klient. Jeg er veldig glad. Nå skal det bli interessant å se hva Socialstyrelsen gjør», sier Kerstin Burman, jurist ved Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har kjørt saken for sin klient.

– Politikerne må engasjere seg

Debatten om tvangssterilisering har hatt høy temperatur i Sverige. I Norge er temperaturen derimot sval. Grunnen til at det ikke har vært samme debatt her hjemme kan forklares med at Norge ikke har et lovverk som regulerer endring av offisiell kjønnsstatus og eventuell utredning og behandling av transpersoner. Like fullt er det, ifølge en forskrift i dag en praksis som tilsier at transpersoner må gjennomgå fysisk kastraksjon eller sterilisering for å bli anerkjent som det kjønn man opplever seg som og for å få identitetspapirer som stemmer overens med ens kjønnsuttrykk. LLHs transpolitiske utvalg ønsker å endre dagens praksis.– I Norge har vi ingen klar lovregel som regulerer dette. Likevel er det den samme praksisen som i Sverige som føres på Oslo Universitetssykehus, sier Stein Wolff Frydenlund, leder i LLHs transpolitiske utvalg. – Dette er noe som foregår i det stille. Meg bekjent så trengs det heller ikke samtykke fra pasienten for å utføre kastraksjon eller sterilisering. Helsedirektoratet har lenge lovet en utredning om behandlingstilbudet til transpersoner i Norge. – Den skulle vært klar høsten 2011 og nå har vi ventet lenge. Det siste hørte er at det kommer en rapport snart. Men hva utfallet av den blir vet vi ikke ennå. Norge har også blitt kritisert av FN, som følge av periodisk revisjon av Norges praksis når det gjelder oppfølgning av FNs kvinnekonvensjon. FN har uttrykt bekymring for mangelen på gode helsetilbud for både de som kommer og de som ikke kommer gjennom nåløyet på Oslo Universitetssykehus. Wolff Frydenlund etterlyser engasjement hos stortingspolitikerne.– Det finnes ikke hjemmel i loven for den praksis som Oslo Universitetssykehus fører og Stortinget må gjøre noe med dette. Denne praksisen tilsvarer kjønnslemlestelse. Han har tro på at en eventuell endring av lovverket i Sverige vil ha en innvirkning på praksis i Norge.– Nå ser det ut til at Riksdagen ikke kommer til å opprettholde kravet om tvangssterilisering etter at Kristendemokratene har snudd. Det gir oss et lyst håp og en optimisme. Men det hadde vært flott om norske politikere engasjerte seg i denne saken. Også i Finland er dette et tema på dagsorden.– Ombudsmannen for likestilling fordømte 1. mars i år tvangssterilisering av transpersoner. Det blir spennende å se om dette nå blir inkludert i likestillingslovgivningen i Finland. Mye avhenger likevel av resultatet av Helsedirektoratets rapport når den foreligger.– Vi har et berettiget håp om at Helsedirektoratets rapport vil være tydelig og gi oss rett til å bestemme over egen kropp, og rett til et godt helsetilbud for alle transpersoner - ikke bare de som faller inn under dagens praksis, sier Stein Wolff Frydenlund til Blikk Nett.