Slutt på forskjellsbehandling

Publisert

Rikshospitalet har nå sluttet å forskjellsbehandle lesbiske og heterofile par ved assistert befruktning.   – Vi har brukt opp all sæd som var gitt under forutsetning av at heterofile par skulle benytte seg av den. Nå stiller alle likt og på felles venteliste, sier lege ved Seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Rikshospitalet, Peter Fedorcsak. Grunnen til at lesbiske par ble forskjellsbehandlet var at sæden var gitt under forutsetning om at den skulle gis til heterofile par. Man kan ikke bruke donert materiale til annet enn det som omfattes av samtykke. Standardformuleringen ble først endret ved lovendringen som ga lesbiske rett til assistert befruktning. – Alle sædgivere gir nå sæd under nye forutsetninger og i henhold til felles ekteskapslov som trådte i kraft 1. januar 2009 sier Fedorcsak.

– Hvor mange lesbiske par har benyttet seg av assistert befruktning ved Rikshospitalet?– Siden loven trådte i kraft har vi behandlet 41 lesbiske par.

– Hvor lang ventetid må man regne med for å få denne behandlingen?– Det er vanskelig å si. Men jeg anslår at det er flere måneder. Vi har knapp tilgang på sæd og det gjør at ventetiden blir såpass lang.