Slutt på rådgivning

Publisert

Rådgivningstjenesten for lesbiske og homofile ble etablert av Oslo Helseråd i 1977 og har vært tilknyttet Olafiaklinikken og gitt homofile, lesbiske og bilfil tilbud om samtaler med psykolog. Nå er det slutt. Tilbudet har primært vært rettet mot de som har et behov for samtaler med utgangspunkt i seksuell identitet, seksualitet og legning. I tillegg har det også vært et tilbud til de som opplever det vanskelig å snakke om dette med andre i hjelpeapparatet eller opplever å ikke bli forstått når temaer rundt legning og seksualitet kommer opp. Rådgivningstjenesten i sin nåværende form er nå under avvikling.– Olafiaklinikken har måttet vurdere om Rådgivningstjenesten slik den har vært organisert egentlig tjener deres virksomhet. Rådgivningstjenesten har til nå fungert som et tilbud for Olafiaklinikkens pasienter og i tillegg hatt åpent for de som selv ønsker samtaler ved Rådgivningstjenesten. Vi har blitt informert av Olafiaklinikken at de, i forhold til deres retningslinjer og mandat, ikke lenger kan tilby en lavterskel rådgivningstjeneste for de som ikke er pasienter ved Olafiaklinikken, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen, leder av Rådgivningstjenesten. Olafiaklinikken ligger under Oslo Universitetssykehus og avgjørelsen om å avvikle rådgivningstjenesten er i tråd med en rekke omorganiseringer.– Olafiaklinikkens ledelse ser det som svært viktig for sine pasienter å ha tilgang til psykolog og vurderer nå mulighetene for en psykolog i en fast deltidsstilling. På denne måten vil en psykolog være tilgjengelig for deres pasienter på dagtid og lettere kunne delta i det tverrfaglige samarbeidet og oppfølging av pasienter som har behov for psykologisk veiledning eller kompetanse i forhold til seksuell identitet, hiv-smitte, seksuell risikoatferd, sier Mørkrid Thøgersen. – Vi som jobber i Rådgivningstjenesten jobber også for at den andre delen av vår virksomhet skal kunne fortsette. Vi ser både behovet og betydningen av et lavterskel psykologtilbud for lesbiske og homofile fremover. Vi har vært i kontakt med Rosa Kompetanse, som har vist en interesse for eventuelt å kunne tilby liknende rådgivning hos seg. Men hvordan det skal finansieres og organiseres er uklart enn så lenge. Det betyr at det mest sannsynlig vil bli en periode hvor man står uten et lavterskel psykologtilbud for homofile og lesbiske. Rådgivningstjenesten vil ta inn de som står på ventelisten per i dag, men de som ringer inn nå vil få beskjed om avviklingen. Men så godt det lar seg gjøre, vil Olafiaklinikken henvise pasienter til rette instanser og eksisterende tilbud.