Søker engasjert ungdom

Publisert

Er du opptatt av skeives rettigheter utenfor Norges landegrenser? Da kan du bli med i Skeiv Ungdoms internasjonale utvalg. Skeiv ungdoms internasjonale utvalg har en lang tradisjon med samarbeid over landegrensene. Sammen med aktivister og organisasjoner innenfor og utenfor Norges grenser jobber utvalget for å støtte opp og skape engasjement om internasjonalt lhbt-rettighetsarbeid. – Vi er en arbeidsgruppe, bestående av tre undergrupper som jobber innenfor områdene Øst-Afrika og Babelnor, som består av Norden, Balkan, Hviterussland og Ukraina, sier Heidi Leona Norum, utvekslingskoordinator og leder av internasjonalt utvalg i Skeiv Ungdom. Det siste året har internasjonalt utvalg blant annet hatt en utveksling over 10 måneder med en samarbeidsorganisasjon i Kenya, arrangert «no hate-speach» seminar med Babelor-nettverket, og jobbet tett med LLH og Amnesty om aksjoner tilknyttet situasjonen i Russland. – Internasjonalt utvalg er en dynamisk gruppe som er opptatt av å følge med på aktuelle situasjoner og er åpne for nye arbeidsområder og ideer, sier Norum. For Skeiv Ungdom er det et poeng at rettighetsarbeidet i Norge ikke sees isolert fra det som skjer i resten av verden.– Den nasjonale skeive bevegelsen er en del av en større og internasjonal historisk prosess. En globalisert verden og et integrert Europa gjør at forhold andre steder angår oss. Utviklingen i Øst-Europa og Afrika er ikke positiv, og tendensen med stadig strengere lovverk mot den skeive befolkningen sprer seg til stadig nye land, sier Norum til Blikk Nett. For tiden har Skeiv Ungdom en utveksling med Gay and lesbian coalition of Kenya (GALCK) gående. Fire norske deltakere ankom nylig Nairobi hvor de være i et halvt år. Samarbeidet startet i 2010 og hvert år er det et nytt tema på agendaen. I første utveksling jobbet et team på fire sammen om problemstillingen hatmotivert vold i Norge og Kenya. Året etter jobbet man med temaet seksualitet og spiritualitet og sist var fokuset på interseksjonalitet, det å leve med flere minoritetstilhørigheter på en gang. Homoseksualitet er forbudt i Kenya og kan føre til fengselsstraff. Det stopper ikke norske aktivister fra å dra, og GALCK jobber aktivt for å forandre situasjonen for landets lhbt-befolkning.– Loven mot homoseksualitet er i praksis en sovende lov og ingen har blitt straffet i løpet av de siste åtte årene. Men loven finnes, og det gjør at aktivistene må jobbe kreativt, sier Norum. I tillegg til utvekslingen med Kenya jobber internasjonalt utvalg også med prosjekter i andre land.– I andre land er det andre premisser som ligger til grunn for rettighetsarbeidet og det har vært behov for andre strategier enn de vi har brukt i Norge. Gjennom kontakt og samarbeid på tvers av nasjonale grenser kan vi se, lytte og lære og slik styrke arbeidet her i Norge, sier Norum og forteller at utvalget gjerne tar i mot nye aktivister som brenner for menneskerettigheter og lhbt-saken. – Håpet er at vårt engasjement også vil engasjere andre, og at flere vil være med å jobbe på prosjekter og med aksjoner. Derfor inviterer vi de som er interessert til å ta kontakt og fortelle oss hva de brenner for og hva de vil engasjere seg i, avslutter Heidi Leona Norum i Skeiv Ungdoms internasjonale utvalg. Ønsker du å engasjere deg eller vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med: [email protected]

Se også: 

skeivungdom.no/internasjonalt-utvalg