Søker informanter til pionérprosjekt

Publisert

Da «Alskens folk», levekårsundersøkelsen for transpersoner i Norge, kom tidligere i år reagerte Kristine Bue på at samtlige informanter var etnisk norske. Hun bestemte seg for velge tematikken transpersoner med etnisk minoritetsbakgrunn i sin masteroppgave. Nå trenger hun informanter.   Formålet med studien er å belyse livssituasjon for transpersoner med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Og Bue poengterer at det ikke bare gjelder transpersoner med innvandrerbakgrunn men også samer og adopterte.– Transpersoner med etnisk minoritetsbakgrunn kan ha andre erfaringer og utfordringer med det å være trans som ikke kommer frem i «Alskens folk». Dette er viktige fortellinger som bør løftes frem. Det er likevel ikke snakk om en ensartet gruppe, og jeg regner med å finne mange forskjellige livshistorier og måter å forholde seg til egen kjønnsidentitet på. Det er ikke gjort noe forskning på området i Norge før og man vet veldig lite. Jeg tror disse livshistoriene er nyttige for myndigheter og helsevesen. Og for LHBT-miljøet. Bue tar Gender Studies på Universitetet i Oslo. Hun har vært engasjert i LHBT-spørsmål med fokus på transrelatert problematikk både innenfor forskning og politikk de siste 4 årene. Hun er medlem av Transpolitisk utvalg i Skeiv Ungdom og har med sitt nye prosjekt også innledet et samarbeid med Skeiv Verden. Som en del av masteroppgaven jobber hun i tillegg med transdelen i et større prosjekt om LHBT-personer i innvandrerbefolkningen, utført av Fafo Forskningsinstitutt. Hun sier det er for tidlig å spå noe om hva hun kommer til å finne i arbeidet med masteren sin.– Men hvis man ser på andre land, eksempelvis Sverige ser vi at faktorer som kulturforskjeller og religion kan spille en stor rolle i hvordan transpersoner lever ut sin kjønnsidentitet og hvilke utfordringer de møter. Det har også vært eksempler på at "hvite" transmiljøer ikke er så veldig inkluderende. I sine studier vil Bue gjøre halvannen times individuelle intervjuer med informantene. Spørsmålene vil omhandle livshistorieberetninger med fokus på temaer som møtet med helsevesenet, erfaringer med etniske grupper og erfaringer fra transmiljøet.– Jeg vil spørre om oppvekst og familie, om hvordan informanten har kommet frem til der personen er i dag. Om det er ting de skulle ønske var annerledes og om instanser som skole og helsevesen kunne ha møtt dem på en annen eller bedre måte. Jeg er opptatt av hvilke utfordringer de har møtt og hvilke strategier de har valgt for å komme gjennom dem. Deltakelse er frivillig og alle personopplysninger vil behandles konfidensielt. Alle informanter er dessuten fullstendig anonymisert i den ferdige masteren og annet publisert materiale. Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai neste år, og Bue håper hun kommer i kontakt med mange informanter.– Den beste måten å komme i kontakt med informanter på er å møte dem personlig, men da må jeg også kjenne noen som kan introdusere meg. Derfor håper jeg at folk også vil ta kontakt selv, oppfordrer Bue. Kristine Bue kan kontaktes på: [email protected]