Søker om Europride 2014

Publisert

19. oktober blir det klart om Oslo eller Athen får arrangere Europride om tre år.– Vi mener Oslo er en sterk kandidat, sier styreleder i Skeive Dager Helle Christin Nyhuus. Oslo Pride AS, som er arrangør av Skeive Dager, har formelt søkt om å få arrangere EuroPride i Oslo i 2014, og søknaden blir behandlet under årsmøtet i European Pride Organizers Association (EPOA) i Brussel 19. oktober. Styreleder i Skeive dager reiser selv til EPOA-møtet i spissen for en delegasjon fra Oslo for å presentere søknaden. – Vi mener vi har levert en god søknad og er en sterk kandidat. Norge er ansett som et av verdens mest likestilte land, også for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, men selv om vi har et sterkt diskrimineringsvern i lovverket, har Norge fortsatt en betydelig jobb å gjøre når det kommer til praktiseringen av lovene og ikke minst holdninger generelt. Det er noe av det vi vil løfte fram under et EuroPride, sier Helle Christin Nyhuus til Blikk Nett.  

Størst i Europa

EuroPride er det største homoarrangementet i Europa og trekker et stort internasjonalt publikum hvert år. Da Oslo arrangerte EuroPride i 2005, trakk homoparaden 100.000 mennesker til Oslo sentrum, enten som deltakere eller publikum, og at Oslo søker om EuroPride igjen nettopp i 2014, er ikke tilfeldig. – Dette er året for 200-årsjubileet for Norges grunnlov. Siden et eventuelt EuroPride må koordineres med en rekke jubileumsarrangementer i hovedstaden, er endelig dato ikke fastsatt. Men vi jobber ut fra at EuroPride 2014 vil gå over ti dager en gang mellom midten av juni og midten av juli, sier Nyhuus.

– I fjor ble Europride arrangert for første gang i et østeuropeisk land. Er det ikke viktigere at slike land arrangerer Europride?

– Ved et arrangement som Europride, er det viktig å veksle mellom å arrangere det i land hvor det er svært viktig politisk og land som er velorganisert økonomisk og hvor deltagerne blir ønsket velkommen. Man må veksle mellom disse to hensynene, for det blir ikke legitimt om det hvert år skulle legges til et av stedene. Oslo vil vektlegge å få til et positivt arrangement som når ut til mange og har et kulturelt synlighetsfokus, sier Helle Christin Nyhuus.