Solidaritet med russlands lhbt-befolkning

Publisert

«Vi ønsker å ytre oss mot den urett våre medskeive i øst lider under», heter det i en solidaritetserklæring vedtatt på Skeiv Ungdom Trøndelags allmøte 11. mars. De siste årene har russiske myndigheter demonstrert gjentatte ganger at de ikke anerkjenner fundamentale menneskerettigheter for lhbt-personer og skeive. Siste eksempel på dette er de nye lovene i flere distrikter i landet, deriblant i St. Petersburg. Lover som fratar lhbt-personer grunnlegende demokratiske muligheter. Ved å begrense mulighetene for å omtale lhbt i offentligheten brytes ytringsfriheten. Gjennom å nekte homoparader krenkes også organisasjonsfriheten, dette er ikke forenlig med tankene om et demokrati. Gjennom flere år har nasjonalister fritt kunnet begå grove overgrep mot landets skeive befolkning. Politi og sikkerhetsmyndigheter bruker store ressurser på å slå ned fredelige lhbt-aktivister. Skeiv Ungdom Trøndelag mener at disse ressursene heller burde ha gått med til å beskytte lhbt-befolkningen i Russland. Denne tendensen ser vi også i Hviterussland og andre tidligere medlemsstater i Sovjetsamveldet. Aktivister og forkjempere for lhbt-rettigheter opplever trusler og vold daglig. Sentrale medlemmer av den russiske lhbt-bevgelsen er fengslet eller under rettsforfølgelse. Atter andre frykter for sine liv, og livene til sine venner og familier ved å stå frem i kampen for grunnleggende menneskerettigheter. I mange områder er situasjonen i dag verre enn på slutten av 1980-tallet, en tid da seksuell aktivitet mellom menn fortsatt var straffbart i Sovjetunionen. Skeiv Ungdom Trøndelag ber om at situasjonen for lhbt-personer og skeive i Russland og Hviterussland prioriteres i politiske samtaler mellom den norske og de nevnte lands regjeringer. Videre for å sette fokus på dette aspektet ved menneskerettigheter bør norske utenriksstasjoner i Russland, Ukraina og Hviterussland få spesialkompetanse om lhbt-spørsmål og arbeide aktivt for å fremme interessene til lhbt-befolkningen i landene. Norske myndigheter må satse mer på å spre kunnskap og fremme forskning på lhbt-spørsmål i de tidligere sosialistiske statene i Øst-Europa og det tidligere Samveldet av Sovjetiske Republikker. Vi mener at aktivister og menneskerettighetsforkjempere fra disse landene som søker om beskyttelse bør få innvilget politisk asyl i Norge. Den skeive bevegelsen i Norge, med Skeiv Ungdom og LLH, bør ta opp situasjonen og ha Øst-Europa og Russland som et prioritert område for den internasjonale satsingen i årene fremover. Skeiv Ungdom Trøndelag ønsker et initiativ til en nasjonal solidaritetskampanje til støtte for våre søsterorganisasjoner i Russland. For Skeiv Ungdom Trøndelag er menneskerettighetssituasjonen i tidligere nevnte land så dårlig at vi ikke lenger taust kan samtykke til den. Vi ønsker å ytre oss mot den urett våre medskeive i øst lider under. Vi ønsker å stå sammen med dem i solidaritet. Skeiv Ungdom Trøndelag, medlemsmøte 11. mars 2012, Øya, Trondheim