Solveig Horne lover ny handlingsplan

Publisert

I dag åpnes Oslo Pride og i den anledning melder barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne at regjeringen jobber med en ny handlingsplan for lhbt. Solveig Horne har hatt argusøyne rettet mot seg siden hun satte seg i ministerstolen hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det tok ikke lang tid før opposisjonen og lhbt-organisasjoner etterlyste en ny handlingsplan for lhbt. Handlingsplanen «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» varte fra 2008 og ut 2013. Den ble så evaluert av lhbt-senteret – og den rødgrønne regjeringen besluttet at det skulle utarbeides en ny handlingsplan. Men så ble det regjeringsskifte. I dag, i kjølvannet av Oslo bystyres vedtak om handlingsplanen Stolte Oslo, og like før årets Oslo Pride offisielt åpnes på Pride House, annonserer Solveig Horne at det nå jobbes ut en ny handlingsplan. Horne slapp katta ut av sekken allerede under Regnbuedagene i Bergen tidligere denne måneden, men nå er saken klar.– Det er mange som har etterspurt en handlingsplan etter at den forrige gikk ut. Departementet og regjeringen har brukt tid på å snakke sammen og vi har drøftet om vi skal ha en ny handlingsplan eller ikke, sier Horne til Blikk Nett. – Rettighetene til lhbt-personer i Norge er gode, spesielt etter at vi i 2013 fikk en ny diskrimineringslov, men regjeringen har som mål å sikre lhbt-personers rettigheter og motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Derfor setter vi nå i gang arbeidet med en handlingsplan for perioden 2016 – 2019, sier Solveig Horne og forteller det blir en konkret handlingsplan. Handlingsplanen har tre innsatsområder: trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, samt bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.– Hvis vi ser på det som handler om nærmiljø og offentlige rom så vet vi at mange lhbt-personer blir mobbet i skolen og utsettes for hatprat i offentlige rom og i sosiale medier. Det støttes i en rekke rapporter som har kommet de siste årene og derfor er det et mål å styrke innsatsen mot hatkriminalitet, hets og trakassering i offentlige rom, som for eksempel på idrettsarenaer, og mot mobbing i skolegårder og hatprat på internett. Bifile kvinner nevnes som en særlig utsatt gruppe som går inn under innsatsområdet bedre livskvalitet.– Det viser seg at det er en rekke helseutfordringer i lhbt-gruppen, blant annet hos bifile kvinner, sier Horne og viser til blant annet rapportene «Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge» og «Seksuell orientering og levekår». – Lhbt-personer med minoritetsbakgrunn er også en utsatt gruppe som får økt fokus. Vi vil med denne handlingsplanen løfte kunnskapsnivået slik at man møter respekterende og relevante tilbud i de ulike delene av offentlig sektor som lhbt-personer møter, sier Horne og legger til at det kan være aktuelt å videreutvikle og videreføre prosjekter som Rosa kompetanse og andre relevante prosjekter. Likeverdige offentlige tjenester er et annet viktig innsatsområde.– Det er betydelige kunnskapshull hos mange offentlige tjenesteytere når det gjelder utfordringer som transpersoner og lhbt-personer med innvandrerbakgrunn møter. Transpersoner møter for eksempel utfordringer ved blant annet passkontroll og i møte med helsetjenester, mens lhbt-personer med minoritetsbakgrunn møter utfordringer i asylmottak for lhbt-innvandrere. For å sikre et godt innhold i planen, vil regjeringen involvere lhbt-organisasjonene og de aktuelle departementene i arbeidet med handlingsplanen.– Like over sommeren vil vi invitere de aktuelle organisasjonene til et innspillsmøte for å klargjøre om det er andre områder som også må inn i planen, i tillegg til de tre nevnte innsatsområdene. Det som uansett er klart er at regjeringen nå skal lage en handlingsplan som tar tak i de utfordringene lhbt-personer står overfor i dag, avslutter barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.