Spisset arbeidsprogram

Publisert

En klar spissing med fokus på skole, særlig utsatte grupper, helse utgjør hovedsatsningsområedene for LLH i neste periode. På søndag ble LLHs nye arbeidsprogram, som vil være stillingsinstruksen for det nye sentralstyret, vedtatt. Helse og lokalpolitikk stod sentralt under lørdagens debatt om arbeidsprogrammet, og det var derfor ventet at disse områdene skulle få mer plass i det endelige arbeidsprogrammet. – Som en nasjonal lhbt-organisasjon bør vi ha større ambisjoner enn å bare jobbe med skole. Bedre livskvalitet og levekår for lhbt er hele grunnlaget til LLH. Da er det viktig at vi fremhever helse i dokumenter som styrer arbeidet vårt, sier Espen Ophaug, leder for LLH Oslo og Akershus. Han fremmet forslaget om å få inn helse som et av hovedsatsningsområdene sammen med skole og særlig utsatte grupper. – Tidligere har arbeidsprogrammet vært for omfattende, så jeg er for en spissing, men forslaget til arbeidsprogram ble for snevert. Det er fortsatt veldig spisset, men nå har vi fått med et par viktige områder som gir programmet en helhet. Jeg er veldig fornøyd, sier Ophaug. I tillegg fikk LLH Rogaland gjennomslag med forslaget sitt om at lokallagene burde være et av hovedsatsingsområdene. – Det har kommet en del kritiske røster om at man ikke har prioritert lokalaktivitet godt nok, særlig etter at prosjektet «lokal oppblomstring» måtte kuttes på grunn av økonomi. Det er nok ganske mange av lokallagene som har følt seg lite prioritert, så det er positivt med denne tydeliggjøringen i arbeidsprogrammet. Vi trenger sterke fylkeslag i alle kriker og kroker, sier Ophaug til Blikk Nett. I arbeidsprogrammet ble det også vedtatt at LLH skal jobbe for å endre lovgivningen, slik at det blir risikoatferd og ikke identitet som avgjør om man kan gi blod.

Les også:

Uenighet på LLHs landsmøte