Sápmi Pride er i gang

Publisert

Dávvet Bruun-Solbakk (21) forteller at alt er klart for historiens tredje Sápmi Pride, som i år arrangeres i Kautokeino fra 25.–28. august. Dávvet Bruun-Solbakk, som er oppvokst i Tana, er hovedarrangøren. Han forteller torsdag ettermiddag at det kun er små detaljer igjen, som å ringe folk og minne de på å komme på festivalen.– Det er gøy å se at det samiske samfunnet er i utvikling, og det er nettopp det som er poenget med Sápmi Pride. – Opplever du at det er større aksept nå enn tidligere?– Ja, det gjør jeg. Samfunnet utvikler seg mot en større aksept for alle som viker fra normen. Og det virker som at media tar en del ansvar for å dekke det på en positiv måte.

Positive reaksjoner

Bruun-Solbakk forteller at det samiske samfunnet er nært knyttet opp til konservativ kristendom og reindrift og kan oppleves å være mer konservativt enn majoritetssamfunnet.– Det å være skeiv er en utfordring, men hvis du viker fra det som er normen på noen som helst måte, opplever jeg at det kan være ganske tøft. – Hva slags reaksjoner har det kommet på årets Sápmi Pride?– Alle jeg har møtt fra Kautokeino har kun hatt positive reaksjoner, men nå har jeg heller ikke møtt alle fra Kautokeino. Det fire dager lange programmet består av queer slampoetry, konserter, debatter og parade. For arrangør Bruun-Solbakk er det konsertene som peker seg ut som høydepunkter.– De fleste artistene er fra Kautokeino og konsertene er gratis. Det skal være så lavterskel som mulig sånn at folk fra bygda også skal kunne delta. Jeg håper så mange som mulig kommer. Sápmi Pride ble flyttet fra Enare i Finland til Kautokeino etter at Kautokeinos menighetsråd i mai vedtok at deres kirkehus ikke vil inkludere vigsel av likekjønnede.– Det virker som at man ikke har blitt eksponert for skeive samer. Jeg tror at når lokalbefolkningen og skeive samer, tilreisende og lokale, kan møtes, snakke sammen, ha det gøy sammen og få en positiv opplevelse med hverandre, så er det med på å menneskeliggjøre. Vi er alle mennesker, avslutter Dávvet Bruun-Solbakk. Fredag 26. august vil NRK Sápmi streame debatten «How can the sami society make room for the queer sámi?». Paneldeltakere er sametingspresident Aili Keskitalo, Helga Pedersen, Sven Henriksen og Johan Vasara, ordfører i Kautokeino. Mer info: Sápmi Pride på Facebook