– Stang må på banen

Publisert

LLH og Amnesty er skuffet over at Oslos ordfører Fabian Stang ikke vil ta opp lhbt-situasjonen i vennskapsbyen St. Petersburg. LLH oppfordret i november Oslos ordfører Fabian Stang til å ta kontakt med sin kollega, guvernøren i St. Petersburg, Georgy Poltavchenko, for på den måten uttrykke sin bekymring på vegne av Oslo og byens borgere. Stang ble også bedt om å oppfordre myndighetene i St. Petersburg til å sikre demokratiske rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Russland. Svaret fra ordførerens kontor var skuffende, ifølge LLH og Amnesty International. Stang vil ikke foreta seg noe overfor sin kollega i St. Petersburg, guvernør Georgy Poltavchenko, og begrunner det med Oslo Kommunes prinsipielle standpunkt som tilsier at det er regjeringen som tar seg av utenrikspolitiske spørsmål. – Jeg er veldig skuffet over Fabian Stang når det gjelder akkurat denne saken, sier LLH-leder Bård Nylund til Blikk Nett. – Det hadde kostet Stang lite å rette en henvendelse til sin kollega i St. Petersburg, som tross alt er Oslos vennskapsby, hvor han var tydelig på Norges og Oslos, og ikke minst sin egen personlige holdning, til det som foregår i Russland. LLH mener ordføreren blander kortene når han kategoriserer saken som utenrikspolitikk og henviser til regjeringen.– Dette handler ikke om å blande seg i et annet lands politikk. Det handler om å fortelle hverandre hva man mener. Oslo bestemmer selvsagt ikke over sine vennskapsbyer, men man gir jo beskjed til venner hvis man er uenig i noe de gjør. I oktober i år ble det klart at Oslo får arrangere EuroPride i 2014, og ordfører Stang var en av støttespillerne i kampen om arrangementet.– Standpunktet til ordføreren om ikke å ta affære overfor St. Petersburg står i sterk kontrast til Stangs engasjement for å få EuroPride til Oslo i 2014, sier Nylund til Blikk Nett.

Ny oppfordring til Stang

Også Amnesty er skuffet over ordfører Stang. Argumentet om at det er en utenrikspolitisk sak faller ikke i god jord.– Dette er ikke etter vår oppfatning snakk om utenrikspolitikk. Det er en lokal bestemmelse i en vennskapsby, sier John-Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge til Blikk Nett. Egenæs mener det er viktig å formidle hvilke holdninger og verdier osloborgerne har.– Lovforslaget i St. Petersburg viser holdninger som ble kastet på historiens skraphaug for lenge siden og det er ikke akseptabelt det vi ser, sier Egenæs og etterspør hva som ligger til grunn for at Stang ikke tar affære. – Det som ligger bak Fabian Stangs avgjørelse om ikke å bry seg må rett og slett være at han ikke har lyst å irritere sin kollega i St. Petersburg. Stang har vært veldig tydelig på sitt engasjement for lesbiske, homofile og transpersoner, og gjennom det har vi vent oss til et bilde av han som en engasjert person, både for lhbt og andre saker. Både LLH og Amnesty mener det burde være en smal sak for Oslos ordfører å ta opp den bekymringsfulle utviklingen vi ser i St. Petersburg og Russland i sin helhet. – Det er rettighetspolitikk denne saken handler om og det er noe som bør angå vennskapsbykonseptet. Hvis ikke blir ideen om vennskapsbyer tomt og meningsløst, og handler da tilsynelatende bare om å klappe hverandre på skulderne, sier Egenæs og legger til, – Vi håper nå at ordføreren revurderer sitt avslag og blir med på det han har blitt oppfordret til av LLH og Amnesty International i Norge.

Vil ikke undergrave regjeringen

Til tross for protester fra LLH og Amnesty ser det ut til at ordførerens kontor har tatt sin endelige avgjørelse i denne saken. Til Blikk Nett sier Rune Dahl, politisk rådgiver for ordføreren, at det er en misforståelse at Oslo og St. Petersburg er vennskapsbyer. – Det er mange år siden Oslo kommune avviklet ordningen med vennskapsbyer. Det er riktig at enkelte byer fremdeles står oppført som vennskapsbyer, men i praksis betyr dette ingen ting. Oslo kommune samarbeider i dag like gjerne med gamle vennskapsbyer som andre byer og områder vurdert i hvert enkelt tilfelle. Dette arbeidet foregår selvsagt både på politisk og administrativt nivå, og aktivitetene foregår på alle nivåer i kommunen – fra helsestasjoner i bydeler som er partner i et EU-prosjekt til profilering av Oslo som fjordby i utlandet, sier Rune Dahl til Blikk Nett. Det at ordfører Stang engasjerte seg i Oslos søknad om EuroPride i 2014 fører ikke automatisk til en forpliktelse om å irettesette St. Petersburgs guvernør Georgy Poltavchenko.– Oslo kommune har som prinsipp at vi overlater utenrikspolitikk til regjeringen og stortinget. Skulle vi ha blandet oss inn i andre lands indre anliggende ville det være det samme som å undergrave den tyngden som regjeringen har og skal ha. Når det er sagt snakker denne ordføreren ofte, gjerne og varmt om situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner når anledningen byr seg, og det kan være til nytte, sier Rune Dahl.