Starter hivtesting i Bergen

Publisert

I slutten av august starter Helseutvalget for bedre homohelse Sjekkpunkt i Bergen. I sommer skoleres frivillige i lavterskeltilbudet for hivtesting av menn som har sex med menn. Pilotprosjektet i Oslo har siden oppstarten for halvannet år siden gjennomført nærmere 900 tester. Ifølge leder for Helseutvalget Rolf Martin Angeltvedt har prosjektet vært vellykket så langt. Med de gode erfaringene fra Oslo startes Sjekkpunkt nå opp i Bergen. Fra slutten av august skal det være mulig å hivteste seg via Sjekkpunkt på Vestlandet. Sjekkpunkt skiller seg ut fra andre lavterskeltilbud som Olafiaklinikken og Brynsenglegene ved at testen er anonym, ikke tas på klinikk og ingen har på seg hvit frakk. I tillegg går de ut aktivt ut på utearenaer og tilbyr hivtest hvor man får svaret der og da. – Vi har et såkalt likemannstilbud i å gjennomføre hivtest og samtaler. Vårt mål er å fange opp de som ikke oppsøker eller helsevesenet ikke når frem til. Vi har drop-in i hele juli  i Skippergata 23 i Oslo, og vi er ute på saunaer, cruisesteder og utesteder og tester i hele sommer. Der takker folk oss for at vi er tilstede, mens for noen er vi sikkert «hår i suppa», sier Angeltvedt med et smil.– Men folk er gjerne beruset på utesteder?– Ja, og vi ser selvfølgelig an de som ønsker å ta testen. Det er ikke bare alkoholinntaket som da blir vurdert i en testsituasjon. De skal jo huske at de har testet seg, men også være i stand til å takle et positivt prøvesvar, sier Angeltvedt.De som testes positivt på Sjekkpunkt i Oslo henvises direkte til Ullevål sykehus og slipper å vente i tre til seks måneder på brev fra sykehuset. Vi har inngått en liknende avtale med Haukeland sykehus i Bergen.

Bekymringsmelding

Tidligere denne uken gikk Oslos helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) ut med en bekymringsmelding over antall nysmittede. Ifølge statistikken ble det i 2003 oppdaget 98 nye hivtilfeller blant menn som har sex menn. Sjekkpunkt testet 20 prosent av disse tilfellene. I 2012 var antall nysmittede 76.– En skulle tro at økningen skyldes flere testtilbud, men det er ikke-vestlige innvandrere som utgjør økningen. De ble smittet før de ankom Norge, opplyser Angeltvedt.    Han mener at budskapet må nyanseres og ikke bare handle om oppfordringen «nå må folk bruke kondom» og påpeker at majoriteten av menn som har sex med menn har lite risikoatferd. Men det er en gruppe menn som skiller seg ut og som har mange sexpartenere, mye risikosex som ikke inkluderer bruk av kondom.

Selvdestruktiv adferd

Den største feilen som gjøres er ifølge Angeltvedt at menn som har sex med menn ofte ses på som en ensartet gruppe.     – Vi må se på helheten i hvorfor folk ikke bruker kondom. Bak tallene kan det skjule seg livssituasjoner der rus, dårlig selvbilde, uklar seksuell orientering og selvdestruktiv adferd inngår. I fjor utgjør ikke-vestlige innvandrere nesten 50 prosent av de som testet positivt i msm gruppen. Så på tross av at de tilhører innvandrerpopulasjonen blir de fanget opp i vårt miljø. Mange av disse lever ikke nødvendigvis åpent eller er selvidentifiserende homser. Det er nærliggende å tro at her finnes det litt mer håndbagasje enn et rasjonelt valg om å bruke kondom eller ikke, sier Angeltvedt.

– I hvilke tilfeller bruker menn som har sex med menn ikke kondom?

– De kan ha sex på arenaer hvor det er ulikt maktforhold mellom sexpartnerne. I kombinasjon med dårlig kontroll på livet sitt, mye rus og har dårlig mental helse kan sikrere sex havne nederst på prioriteringslista. Har man mange sexpartnere og mye analsex uten kondom på arenaer hvor smittepresset er stort vil man før eller siden bli hivpositiv, sier Angeltvedt.   Også såkalte «late bloomers» som lever heterofilt er ifølge Angeltvedt i en sårbar situasjon, når de debuterer sent med mye risikoadferd på areneaer hvor man kan ivareta diskresjon - i såkalte gråsonearenaer. En fransk studie viser at så mange som 30 prosent av hivpositive lever eller har levd heterofilt.

Skoleres

De frivillige i Sjekkpunkt har gjennomgått grundig opplæring i hvordan å utføre hivtesten og å gjennomføre samtaler med de som tester seg. Teamet består av en blanding av lekfolk og folk med erfaring fra helsevesenet. I Bergen skal Helseutvalget ha felles skoleringsseminar for nye og gamle frivillige lørdag 30. august.    – Samtalen er et veldig viktig element. Hovedfokuset vårt er å fange opp menn med risikoatferd. I samtalen med våre gjester på Sjekkpunkt forsøker vi å motivere til endring, og kanhende sår vi et lite frø hos dem som av forskjellige årsaker ikke bruker kondom, avslutter Angeltvedt.