Statsbudsjettet

Publisert

– Det er positivt at regjeringen øker tildelingen til det planlagte lhbt-ressurssenteret med to millioner, men dårlig når det gjelder justis for lhbt-befolkningen, sier André Oktay Dahl, stortingsrepresentant for Høyre. Han mener likestilling har blitt redusert til å handle om kvinner og mennesker med en annen etnisk bakgrunn. Der synes han lhbt-perspektivet ikke har blitt integrert godt nok. – En annen sak er det som gjelder Rosa Kompetanse Justis. Det har jeg kritisert tidligere. Høyre ønsker at det ikke bare skal gjelde politiet. Instanser som domstolene, påtalemyndighetene og ikke minst kriminalomsorgen må inn under Rosa Kompetanse Justis. En ting er at LLH kurser politi og så videre i hatkriminalitet, men hvis det blir tatt ut tiltale, må domstolene kunne dømme på basis av samme kunnskap. Og når det gjelder homofile som idømmes fengselsstraff, må kriminalomsorgen også ha denne kunnskapen. Slik det står nå, er det ikke Rosa Kompetanse Justis, men Rosa Kompetanse Politi, påpeker André Oktay Dahl.

Ønsker tydeligere hivstrategi

– På helsedelen skulle jeg ønske en tydeligere strategi rundt hivarbeidet. Nå har jeg ikke lest grundig nok på alle postene som gjelder det. Men det virker ikke som regjeringen har det fokuset som den burde ha på de punktene.