Stolte Oslo

Publisert

Bystyret vedtok onsdag «Stolte Oslo» – en handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. – Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt skal kunne leve sine liv - uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, sier ordfører Fabian Stang (H) i en kommentar. Målet med handlingsplanen er å øke respekten for kjønnsmangfold i Oslos befolkning, skape større trygghet for seksuelle minoriteter med risiko for å bli sosialt marginalisert, og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering. I tillegg har Oslo by satt et djervt mål - Oslo skal bli Norges og Europas mest inkluderende by for lhbt og andre skeive.– De aller fleste seksuelle minoriteter finner seg godt til rette i Oslo og Norge, og lever gode liv. Samtidig vet vi at psykiske problemer og selvmordstanker er mer utbredt i enkelte grupper. Seksuelle minoriteter tilpasser seg i mange tilfeller ved å skifte sosialt miljø, arbeidsplass eller boområde for å unngå diskriminering. Friheten bør ikke ha slike begrensninger, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring. LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) avdeling Oslo og Akershus (LLH OA) har bidratt med vesentlige innspill til handlingsplanen, og vil ha en sentral rolle i å oppfylle den.– For Oslo, og spesielt for oss i LLH og Oslo Pride, kunne ikke dette kommet på et bedre tidspunkt. På fredag åpner vi sommerens vakreste eventyr, Oslo Pride. For mange er dette årets lengste friminutt der vi sammen kan være friere for hverdagens krenkende normer og storsamfunnets antakelser og forventninger til kjønn og seksualitet.Med denne handlingsplanen har vi et godt verktøy for å bedre hverdagen utover de ti Pride-dagene, sier leder i LLH OA, Hans Heen Sikkeland. For LLH OA har det vært viktig at handlingsplanens hovedvekt ligger på kunnskapsheving om kjønn og seksualitet.– Det har vi nå fått og vi gleder oss til å jobbe videre med kommunen for å bedre Norges største arbeidsplass og hverdagen til innbyggerne, sier Sikkeland.

Med planen styrkes innsatsen, konkretisert i fire strategier for perioden 2015-17:

• Synliggjøring og økt respekt for kjønnsmangfold• Inkludering og trygghet for seksuelle minoriteter• Feiring av det skeive Oslo• Kunnskap og økt kompetanse om kjønnsmangfold, kjønnsuttrykk og seksualitet

Det lanseres en rekke tiltak for å oppfylle disse strategiene, blant annet:

• utvikle et opplæringstilbud om kjønnsmangfold og seksuell orientering for kommunalt ansatte• Lage et eget OXLO-charter for kjønnsmangfold• Markedsføre Oslo som Norges og Europas mest inkluderende by• fjerne krav i kommunale skjema om å oppgi kjønn, der dette ikke er nødvendig og gjøre det mulig å registrere seg som mann, kvinne eller annet der det er praktisk gjennomførbart.• søke om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til støtte til en 50 % psykologstilling ved Helsestasjonen for lhbt-ungdom• samarbeide med LLH OA om en årlig menneskerettighetskonferanse/Pride House knyttet til Skeive dager/festivalen Oslo Pride