Norske par har de siste ukene fått beskjed fra indiske surrogati-klinikker om at de ikke kan hjelpe utlendinger med å lage barn i India. De nye indiske surrogatireglene ble innført i slutten av november.
Indiske myndigheter har strammet inn visumreglene for utenlandske borgere som ønsker surrogati-hjelp i landet. Ifølge VG vil indiske myndigheter både stanse den såkalte surrogatiturismen og dessuten nekte all hjelp til homofile par. Reglene innebærer blant annet et krav om medisinsk visum fra utlendinger som ønsker å få barn via surrogatmor i utlandet. Dette visumet får man bare dersom de har levert en erklæring fra hjemlandet om at landet aksepterer surrogati.

«Det indiske lovforslaget regulerer intern rett i India. Det er imidlertid klart at norske myndigheter ikke vil kunne bekrefte at surrogati er tillatt i Norge», skriver barne-, familie- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) i et brev til Stortinget.

Oddvar Thorbjørnsen er for tiden i India med partneren for å hente hjem et barn som en av dagen fødes av en surrogat. Med på reisen er også parets sønn, som også er født av surrogat i India. Thorbjønsen er kjent med de nye reglene for surrogati.

– Jeg har vært i samtaler med klinikken vi bruker her i India angående brevet som kom 17. desember som sier at man bare godkjenner heterofile, gifte par, som har vært gift i minst 2 år, fra land der surrogati er lovlig, sier Thorbjørnsen til Blikk Nett.

– Det ser ikke ut som om vi får problemer. Jeg er i dialog med advokater og klinikk her nede, som holder meg oppdatert. Angivelig gikk det ut et brev i sommer fra helsemyndighetene i landet, der de sa at det kun skulle være tillatt for par, ikke single foreldre. Så kom brevet i desember hvor de føyde på at homofile ekteskap ikke ville anerkjennes.

Dette er kravene som India nå stiller for å utstede medisinsk visum:
Bare heterofile par som kan bevise at de har vært gift i minimum to år vil få utstedt medisinsk visum. Myndighetene i landet søkeren kommer fra, må godkjenne surrogati. Paret må kunne dokumentere at de kan ta vare på barnet og forsørge det. Behandlingen skal kun foregå på klinikker som er godkjent av indiske myndigheter. Paret må legge fram dokumentasjon på at de har inngått en avtale med surrogatmoren. Indiske myndigheter skriver i klartekst at alle disse vilkårene må være oppfylt før man kan få utstedt medisinsk visum.

Tror på regelendring

Oddvar Thorbjørnsen tror dette kommer til å bli omgjort i løpet av noen uker eller måneder.
– Jeg tror at man kommer til å formulere det slik at de som kan bekrefte at hjemlandet aksepterer farskap fastsatt etter surrogati vil kunne bli akseptert. Jeg tror også at andre enn heterofile par vil bli godkjent. Samtidig vet vi at langt de fleste norske som har benyttet seg av surrogati i India er heterofile. Dette rundskrivet det refereres til er utarbeidet av byråkrater, ikke av politikere. Det vil nå bli en stor sak om dette her i India, der politikere blir kontaktet, og det vil eventuelt bli en rettslig høring om holdbarheten av dette utspillet og jeg tror vel det vil bli omgjort i større eller mindre grad, sier Thorbjørnsen til Blikk Nett.