Støtte til Skeiv Verden

Publisert

Lhbt-personer med minoritetsbakgrunn er løftet opp og prioriteres i stortingsmeldingen «En helhetlig integreringspolitikk», som inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) la fram fredag.   Meldingen fastsetter prinsippene for en politikk for mangfold og fellesskap og gir en helhetlig framstilling av regjeringens integreringspolitikk.   – Vårt mål er et rettferdig, trygt og inkluderende felleskap for alle som bor i Norge. Fellesskapet bygger på at alle har plikter og rettigheter. Et trygt og rettferdig samfunn gir rom for mangfold og ulike måter å leve på, sier statsråd Thorkildsen. I Stortingsmeldningen står det at regjeringen vil arbeide mot former for kontroll som hindrer barn og unge i aktiv samfunnsdeltakelse, og som begrenser unges frihet til å ta egne livsvalg. Stortingsmeldingen legger vekt på at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn kan møte betydelige utfordringer i det norske samfunnet, som trakassering, trusler, vold og seksuell utnyttelse. Meldingen viser også til forskning som indikerer at lhbt-ungdom med bakgrunn fra miljøer hvor det er liten toleranse for homofili og ikke-konvensjonelle kjønnsuttrykk, kan møte store utfordringer knyttet til tvangsekteskap og ekskludering fra familien. Derfor vil regjeringen styrke stillingen til lhbt-personer med innvandrerbakgrunn. – Dette er en tillitserklæring om at Skeiv Verden kan fortsette arbeidet vi gjør. Og det er vi godt fornøyd med, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden. – Skeiv Verden har et ønske om at når man får statlige midler så skal det innebære både rettigheter og plikter - også for Skeiv Verden. Da tenker jeg for eksempel på rasisme i lhbt-miljøet. Hvis forskning og statistikker viser at det finnes rasisme i homomiljøet, så mener jeg at vi som en homoorganisasjon plikter å gjøre noe med det. På lik linje må innvandrerorganisasjoner forplikte seg til å jobbe med lhbt. Innvandrerorganisasjonene må styrkes slik at de kan ta tak i dette. Det er ikke en jobb Skeiv Verden nødvendigvis skulle måtte gjøre alene. Skeiv Verden jobber på mange områder, som å gi lhbt-personer med minoritetsbakgrunn hjelp og støtte i hverdagen og hjelp i møte med offentlige instanser.– Det er ingen saker som er like. Noen av de vi møter trenger praktisk hjelp i forbindelse med at de er kastet ut hjemmefra, vi hjelper dem inn på boligmarkedet, eller til å søke studielån. Oppgaver de ikke har lært seg å mestre. Men så har vi de ekstreme tilfellene hvor vi må relokalisere personer fordi de blir truet. Derfor er det flott å se at regjeringen nå inkluderer disse ungdommene i integreringsarbeidet, sier Demou Øvergaard til Blikk Nett. – Skeiv Verden kommer til å passe på at dette nå blir fulgt opp og at det blir handling. Dette er en god start, og i neste stortingsmelding må vi passe på at det blir enda mer fokus på lhbt.

Forpliktende stortingsmelding

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) mener stortingsmeldingen gir et styringssignal om at sosial kontroll rammer mange grupper, også lhbt-ungdommer med minoritetsbakgrunn.– I meldingen står det klart at dette ikke er akseptabelt i den norske samfunnet. Vi bygger vårt samfunn på en del felles verdier, blant annet at man ikke kan begrense andres valg i livet - uansett om det kommer i en kulturell innpakning, sier Haugli til Blikk Nett. – Det ligger en forpliktelse i meldingen om at regjeringen skal prioritere dette arbeidet. Det innebærer at man skal støtte opp om organisasjoner som Skeiv Verden og arbeidet de gjør. I forlengelse av dette arbeidet kan man også se for seg hvordan for eksempel krisesentre, helsetjenester og andre instanser møter personer med dobbel minoritetsbakgrunn. Vi har en vei å gå før vi blir bra nok på det området.

– Hvor viktig er en organisasjon som Skeiv Verden i dette arbeidet?

– Skeiv Verden er veldig viktig. Det har en helt unik kompetanse og et helt unikt nedslagsfelt og kontakter, og er en organisasjon som er helt alene på sitt felt. De store slagene fremover om lhbt kommer til å stå i minoritetsmiljøene. – Rasisme rammer mange mennesker, men noen rammes av både rasisme og homoforakt, og på den måten kommer de dårligere ut enn mange andre. I Skeiv Verden har de et miljø som tar vare på disse og denne storingsmeldingen vil være et godt verktøy for Skeiv Verden videre i det arbeidet de utfører, sier Håkon Haugli til Blikk Nett.