– Straff stopper ikke hiv

Publisert

13. februar samlet en rekke personer og organisasjoner seg i Oslo for å lage en felles erklæring mot kriminalisering av hivpositive. 14. og 15. februar ble det holdt en FN-konferanse i Oslo om kriminalisering av hivsmitte. Konferansen samlet eksperter fra hele verden for å diskutere hvordan lovgivning bør forholde seg til hiv og mennesker som lever med hiv. Utenriksdepartementet var vertskap sammen med FNs aidsprogram UNaids. I Norge og andre land har lovgiving blitt brukt i kampen mot hivviruset, men erfaringene fra å bruke lover for å hindre smitte er delte. I Norge er straffelovens paragraf 155 under revisjon og resultatet skal være klart til høsten, og vil legge føringer på hvordan norsk lovgivning forholder seg til hivsmitte. I forkant av FN-konferansen ble det 13. februar arrangert en samling i Oslo hvor en gruppe bestående av 20 privatpersoner og ideelle organisasjoner fra hele verden kom for å sette søkelys på kriminalisering av hivpositive.

Norge er verst

Kim Fangen i Hiv Manifesto er en av initiativtakerne til samlingen.– Dette har vært en ønskedrøm fra min side i lang tid. Jeg har hatt kontakt med Edwin J Bernard i HIV Justice Network i en lang periode og ønsket å skape et nordisk initiativ hvor vi kunne komme sammen og i fellesskap se på hvilke utfordringer vi står overfor. Norge er faktisk verst i Norden når det kommer til kriminalisering av hivpositive og straffeforfølging. Edwin J Bernard, som i tillegg til sitt eget HIV Justice Network også er konsulent for UNaids, tente på ideen.– Bernard har et enormt nettverk og har gjort en formidabel jobb med å kontakte alle de han visste kom til Oslo i forbindelse med FN-konferansen og en rekke andre nøkkelpersoner som kom ens ærend for å delta. Resultatet av samlingen er dokumentet Declaration on HIV Criminalisation. En erklæring som skal være et redskap for å få en slutt på det som oppleves som diskriminerende og lite produktive straffelover som rammer mennesker som lever med hiv. Kim Fangen er også medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere hivparagrafen.– Det var veldig viktig for meg å få gjennomført denne samlingen før utvalget tar en avgjørelse i oktober. Fangen kan ikke uttale seg om hvilken avgjørelse utvalget vil lande på. Det vil vise seg i oktober. Som åpen hivpositiv i utvalget snakker han på vegne av alle som rammes av dagens lovverk.– Selv sier jeg at jeg er hivfrisk, ikke hivsyk. Med dagens lovverk er hivpositives seksualliv per definisjon kriminalisert. Men alles mål må være å sørge for at færrest mulig blir diagnostisert med hiv, så får man spørre seg hvordan vi skal få det til, sier Fangen. – Jeg håper denne erklæringen er begynnelsen på en ny vei og videre nå skal jeg jobbe med å knytte båndene mellom de nordiske landene. I tillegg har vi et mål om å få denne erklæringen meldt inn til den kommende aidskonferansen i Washington slik at den blir presentert der. Erklæringen skal også tas med til Berlin i september. Erklæringen ligger ute på nett og Fangen håper å samle mange norske underskrifter.– Jeg ønsker at så mange som mulig viser sin støtte, både privatpersoner og organisasjoner, slik at det blir tydelig at vi står sammen om dette, og at det er en bred gruppe som bryr seg.

Les mer om Oslo Declaration on HIV Criminalisation her:

hivjustice.net/oslo Oslo Declaration on HIV Criminalisation from HIV Justice Network on Vimeo.