Styrker tilbudet til transpersoner

Utvikler helhetlig plan for behandlingstilbudet til transpersoner.

Publisert

Kapasiteten ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme skal økes. I tillegg lover helseminister Bent Høie at lokale og regionale tilbud skal styrkes.

Helse Sør-Øst vil som følge av økt antall henvisninger til den nasjonale behandlingstjenesten styrke tilbudet ved NBTS. De vil også i løpet av høsten etablere «spesialiserte ressurssentra» i regionen. Helsedirektoratet jobber med faglige anbefalinger om behandlingstilbudet.

Antall henvisninger til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Oslo universitetssykehus har vært økende de siste årene, og Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av 2018 sørge for at kapasiteten ved NBTS styrkes.

– Det at flere og flere oppsøker hjelp hos NBTS er noe Helse Sør-Øst tar konsekvensen av og derfor skal de i løpet av 2018 sørge for at kapasiteten økes, sier helseminister Bent Høie i en kommentar til Blikk.

Lokale tilbud

Det er gjennomført en utredning på tvers av helseregionene om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori. Rapporten fastslår at det er behov for å styrke det lokale og regionale tilbudet til gruppen.

Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av 2018 ta initiativ til at det etableres spesialiserte ressurssentra i Helse Sør-Øst. Her er avklaringene fra Helsedirektoratet viktig for å fremme en forutsigbar og god oppgavefordeling i alle regioner.

– En viktig del av diskusjonen rundt dette temaet er det faktum at mange mener at ikke alle som oppsøker hjelp har behov for tilbudet som gis ved NBTS. Derfor må lokale og regionale tilbud bygges opp, sier Høie.

Helhetlig plan

Helse Sør-Øst RHF vil bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle en helhetlig plan for behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori.

Planen som Helsedirektoratet har ansvar for skal definere høyspesialisert behandling til personer med kjønnsinkongruens, avklare hvilke tilbud som skal finnes i henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt avklare krav til kompetanse og kapasitet på alle nivåer. Dette arbeidet starter 4. kvartal 2018 og går til og med 3. kvartal 2019.

Fra og med tredje kvartal 2019 til og med 2020 har helsetjenestene ansvar for å etablere tilbud i spesialisthelsetjenesten.

– Dette arbeidet vil være veldig viktig og noe pasientgruppen selv har etterlyst.

I tillegg skal Helsedirektoratet underveis utvikle faglige anbefalinger og normerende produkt om behandling av kjønnsinkongruens, samt utarbeide høringsutkast som skal på høringsrunde.

– Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2020. Det som har vært min og andres bekymring er at det ikke skulle skje noe fram til 2020. Derfor har jeg i møte med Helse Sør-Øst vært tydelig på at vi ikke kan vente for lenge.

Økt konflikt

I slutten av mars i år gikk to leder ved NBTS ut i Aftenposten og advarte mot «behandlingsivrige sexologer som spanderer hårvekst og mørk stemme på nasjonens døtre.»

Kronikken fikk kraftig kritikk, men illustrerte samtidig hvordan mange transpersoner opplever møtet med NBTS. Helseminister Bent Høie forstår at tilliten mellom pasientgruppen og NBTS nå er på gyngende grunn.

– Vi må erkjenne at utspillet har ført til økt konflikt. Jeg oppfatter det slik at Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus tar det på alvor og at de vil rette opp i dette, sier helseminister Bent Høie til Blikk.