Suksessen Rosa Kompetanse

Publisert

Rosa Kompetanse fyller 5 år, og opplever at det er et stort behov for skeiv kompetanse i helsevesenet. Gjennom mange år har helsepersonell jevnlig ringt til LLH for å få ha råd i forhold til homofile pasienter og brukere. Også homofile selv ringte til LLH og klaget på ugreie opplevelser med helsevesenet. Så kom Rosa Kompetanse. For fem år siden kontaktet LLH Helsedirektoratet som ga grønt lys for ideen om å gi helsepersonell homoopplæring. Prosjektet fikk navnet Rosa Kompetanse, og Hanne Børke-Fykse tok jobben som prosjektleder. Målet var og er å hjelpe ulike profesjoner i helsevesenet med å nærme seg temaet homofili på en måte som gjør at homofile og lesbiske kan være åpne i møte med for eksempel sosionomer, fysioterapeuter, sykepleiere, leger, psykologer, jordmødre og helsesøstere. Rosa Kompetanse jobber også for at profesjonene skal se at hvilken seksuell orientering du har er en viktig bakgrunnsvariabel. – Jeg er veldig fornøyd og glad for at Rosa Kompetanse har blitt den suksessen det har blitt. Det var jo ingen garanti for det på forhånd. Det var i utgangspunktet et prosjekt som skulle vare i elleve måneder. Men Helsedirektoratet har hele tiden vært med oss og vi har et godt samarbeid. Det, i tillegg til at vi har levert gode resultater, har gjort det lett for Helsedirektoratet å fortsatt finansiere oss, sier Hanne Børke-Fykse til Blikk Nett. – For litt over et år siden kom helse- og sosialkomiteen på Stortinget på banen og fikk en merknad inn i statsbudsjettet som sørget for sikker drift fremover. Rosa Kompetanse har ført til et utvidet arbeidsområde for LLH.– Rosa Kompetanse representerer noe annet enn det LLH tradisjonelt har jobbet med til vanlig, som er direkte rettet mot målgruppa. Det er Rosa Kompetanse også, men vår viktigste målgruppe er helsepersonell. Jobben vår er å skolere helsepersonell slik at lhbt-gruppa får et bedre møte med helsevesenet. Selv etter fem år er det nok mange i miljøet som ikke vet at Rosa Kompetanse eksisterer.– Jeg håper og tror at lhbt-miljøet merker vår eksistens uten at de vet det selv, ved at de for eksempel har positive opplevelser i møte med helsevesenet. Men mange tar også kontakt med oss og spør om vi kjenner til homovennlige leger der de bor for eksempel. Den type forespørsler får vi mange av At Rosa Kompetanse fra starten har etablert et nettverk av fagfolk har vært viktig.– I begynnelsen kontaktet vi alle de store organisasjonene, som legeforeningen, psykologforbundet og sykepleierforbundet, og vi har jobbet tett sammen for å sikre at det vi lærer bort er faglig forankret i forhold til faget til de vi møter. Tilbakemeldingene vi har fått er at det er praksisnært og veldig nyttig. Gjennom samarbeidet med disse institusjonene fikk vi mange oppdrag og siden begynte ballen å rulle og nå får vi mange direkte henvendelser og invitasjoner, sier Børke-Fykse til Blikk Nett. – Suksessen vår skyldes, foruten den faglige forankringen, at vi er ressursfokuserte. Vi fokuserer på det positive og hvor lite som skal til for at helsepersonell skal bli gode på dette, med små enkle grep.

– Hvilke problemstillinger går igjen i møte med helsepersonell?

– Det viktigste budskapet jeg gir helsepersonell er at de aldri må anta ting om folk som de ikke kan vite. Jeg bruker mye tid på å utfordre heteronormativiteten i alle dens fasetter. Den er så grunnfestet at vi bruker mye tid på å se forbi den og å snakke om hvordan heteronormativiteten preger hvordan vi snakker om andre, hvordan vi møter andre og hvilket språk vi bruker i møte med andre. Når helsepersonell selv får reflektere over dette, er det mye som faller på plass. Damen de møter er ikke nødvendigvis heterofil, eller mannen de møter er ikke nødvendigvis en mann. Det er viktig at helsepersonell tilrettelegger slik at folk får spørsmål de kan svare på uten å behøve å korrigere. På den måten signaliserer de at det er greit å være seg selv i møte med dem, og helsepersonell får viktig informasjon hvis pasienten ønsker å gi dem det. Der har Rosa Kompetanse gjort en stor jobb.

Rosa Kompetanse justis

Tiden har kommet for å utvide kompetanseområdene og nå er det justissektoren som står for tur.– Vi har fått en bevilling fra Justisdepartementet for å jobbe med Rosa Kompetanse justis. Vi skal bruke samme mal som vi bruker i helsevesenet. Det betyr at vi skal den samme faglige forankringen, fortsette det gode samarbeidet med målgruppa og samme fokus på mestring fremfor kjefting. Rosa Kompetanse justis skal jobbe med politiet og justissektoren, og kanskje skal vi skal jobbe i forhold til fengselsvesenet, men det vet vi ikke ennå. Oppdraget i første omgang handler om hatvold. Vi skal jobbe todelt, altså i forhold til lhbt-miljøet for å snakke om hva som skal til for at folk skal anmelde forhold, og hvor stort omfang hatvold har. Den andre delen av oppdraget handler om å få i stand et godt samarbeid med politi og justissektoren. Med fokuset på justis følger også nye ressurser.– Vi har ansatt en jurist som skal fungere som prosjektleder for Rosa Kompetanse justis fra 1. september. I tillegg skal vedkommende ha tradisjonelle juristoppgaver hos oss, og gi råd og veiledning til de som har behov for det, sier Hanne Børke-Fykse.