Surrogatfamilier under lupen

Publisert

Stortingspolitiker Anette Trettebergstuen er glad surrogatsaken endelig rulles opp i norske medier og mener det er en viktig debatt som må tas. - Blant annet har Homonettverket til Arbeiderpartiet forsøkt å dra opp debatten om surrogati i flere år. Mandag avslørte VG at flere titall surrogatforeldre har fått beskjed om at en av dem skal fjernes som folkeregistrerte foreldre til deres barn. - Jeg er glad debatten kommer. Det finnes svært mange barn født ved surrogati her i landet allerede og svært mange flere skal det bli. Der mange har valgt å holde skylappene på og late som om fenomenet ikke er utbredt har flere av oss ønsket å diskutere alle de etiske sidene knyttet til surrogati på en skikkelig måte, få og dele kunnskap og viktigst av alt : belyse hvilke svakheter som eksisterer i norsk lovverk i forhold til disse barnas rettssikkerhet. Noen rubrikker på et skjema gjør mange liv utrolig usikre, sier stortingsrepresentant for Ap, Anette Trettebergstuen til Blikk Nett. Opptil 40 etablerte familier i landet skal nå granskes i regi av barne- og likestillingsdepartementet. - Jeg mener vi skal rydde opp i lovverket slik at vi legger til rette for at de mange barna som vil bli født på denne måten fremover skal få økt rettsikkerhet og det raskere. Å granske og rydde opp i eksisterende tilfeller er jeg redd vil kunne gå utover barna som i en periode blir juridisk skadelidende, fortsetter Trettebergstuen. Årsaken til denne oppryddingen er at barn ifølge Barneloven ikke kan stå registrert med to fedre. Rundt pinse sendte Skattedirektoratet ut mellom 20–40 brev til surrogatforeldre over hele landet. I brevet ble foreldrene bedt om å uttale seg om foreldreskapet til deres barn, med varsel om at en av dem kom til å bli fjernet. - Å forfølge en håndfull tilfeller der det finnes to fedre som ikke har stebarnsadoptert, men som har utenlandske papirer på farskap, slette registrerte opplysninger og stille seg over andre lands dommer for å statuere eksempler er lite fruktbart. Det skaper utrygge rammer i allerede trygge familier, mener Trettebergstuen. Løsningen Barne- og likestillingsdepartementet  ser for seg er at de som har mistet foreldreskap, kan søke om stebarnsadopsjon. En prosess som er kjent for å ta lang tid. - Slik loven er i dag er det eneste mulighet. I de tilfellene der det ikke er kjent hvem som er biologisk far og der det heller ikke er ønskelig for partene å vite dette er, er jo dette en inngripen jeg forstår oppleves som urimelig i all den tid partene har gyldige papirer fra andre land på at begge parter er foreldre. Stebarnsadopsjonsprosessen kan ta flere år, det er problematisk i seg selv og vi må få fart på arbeidet med å gjøre dette enklere.

- Er Barneloven moden for en forandring?

- Jeg mener det er på tide å ta denne debatten Når det ikke er slik at ikke alle barn har en registeret mor og flere vil fremover komme til å ha nettopp to fedre fra fødselen av. Spørsmålet er alltid hvordan sikre barna best mulig. Hva som er behagelig for foreldrene er faktisk mindre viktig. Med barnas beste i tankene bør denne debatten tas, sier Trettebergstuen til Blikk Nett.

Les også:

Er Lysbakken vår homominister?