I sitt høringsforslag til ny ekteskapslov har regjeringen valgt å ikke pålegge kirka vigsel av homofile. Studentprest og kirkepolitisk talsmann i LLH, Nils Riedl, sier at han ikke er overrasket.
– Men det er trist at regjeringen mener at kirken er så lite villige til debatt at de velger å beskytte dens konservative side, sier han til Blikk Nett. LLHs kirkepolitiske talsmann, Nils Riedl, mener debatten om vigsel kommet langt i kirka og sier at mange er veldig positive.
– Man skal ikke undervurdere de gode kreftene. Derfor hadde kirka trengt et puff i riktig retning, sier Riedl.
Han forstår ikke hvorfor regjeringen ikke kunne videreføre dagens ordning om at prester kan reservere seg mot å vie eksempelvis fraskilte til også å gjelde reservasjonsrett mot å vie homofile.
– Regjeringen gjør vigsel til et anliggende for trossamfunn, mens det er presten og ikke kirka som har retten til å vigsle. Jeg er overbevist om at mange færre prester enn man tror ville reservert seg mot å vie homofile.
Riedl håper og tror at flere biskoper vil reagere på at kirka er hoppet over i høringsforslaget.
– Jeg kan tenke meg flere som nå vil gå ut og si: «Hvorfor får vi ikke dette med en gang?»
Ny liturgi
Kirkelig vigsel av homofile vil krevde en ny liturgi, og den er det bare Kirkemøtet som kan lage. Riedl mener denne liturgien ligger rett rundt hjørnet uansett. I 2008 spår han.
– På neste kirkemøte regner jeg med at vedtakene fra -95 og -97, om at homofile i samboer eller partnerskap ikke skal få være prester eller diakoner, kommer til å bli endelig opphevet. De vedtakene har raknet for lenge siden uansett. Året etter, altså i 2008, tror jeg vigselsliturgien står for tur.
Tror du regjeringen droppet kirka for å ikke risikere en så viktig som felles ekteskapslov?
– Det kan godt hende de har vært så usikre på den konservative kirka og dens tilhengere at de har unnlatt å prøve å få kirka med. Selvfølgelig er det viktig politisk og veldig flott at de legger fram høringsforslag om felles ekteskapslov, men jeg synes likevel det er for svakt rettighetspolitisk å ikke også involvere kirka. For dette er tross alt rettighetspolitikk. At alle skal ha rett til det samme, påpeker LLHs kirkepolitiske talsmann, Nils Riedl.