– Svar på tiltale

Publisert

«I kjølvannet av at Arve Andersen trakk seg fra sitt lederverv i LLH Rogaland i protest mot Skeiv Ungdom, har det vært mye diskusjon om organisasjonen, og etter hvert også om min person», skriver tidligere leder i Skeiv Ungdom, Espen Evjenth. Først. Jeg er lut lei av at Skeiv Ungdoms politikk stigmatiseres av LLH-ere, politikere og sure homser som ikke gidder å sette seg inn i hva organisasjonen står for. I går fortalte Blikk at organisasjonens informasjonsprosjekt RESTART baserer seg på skeiv teori i en redaksjonell anmerkning til Espen Ophaugs kommentar om prosjektet. Dette var redaksjonens anmerkning, og ikke Ophaugs kommentar. Hadde man vist Judith Butler heftet og sagt at dette var skeiv teori hadde hun fnyst. Prosjektet tar utgangspunkt i Normkritikk, som er en utbredt metode Innen antidiskrimineringspedagogikk. Skeiv Teori inneholder gjerne også elementer av normkritikk, men å si at dette er et skeivteoretisk prosjekt er feil. Arve Andersen mener Skeiv Ungdoms fokus på at alt som handler om seksualitet og kjønn er kulturelt betinget og resultat av påvirkning er ødeleggende, og skaper usikkerhet for unge homser og lesber. Lignende beskyldninger ble fremsatt mot den generelle standen av kjønnsforskere i Norge i programmet Hjernevask i fjor, og jeg er lei av dette også. Det må være lov å snakke om kulturens betydning for menneskers liv uten å bli beskyldt for å aldri ha hørt om biologi. For å avklare dette, klart og tydelig. Skeiv Ungdom har aldri sagt at homofili er et valg. Vi har derimot sagt at det finnes mer mellom himmel og jord enn homo og hetero, og det må det være lov å stå for. Håkon Haugli mener at det kan være på tide å splitte opp homonorge, siden Skeiv Ungdom vil oppløse kategoriene homo og hetero, og mener kategoriene er viktige. Jeg mener også at kategoriene er viktige, og denne problemstillingen har ikke vært på agendaen i Skeiv Ungdom så lenge som jeg har oversikt over. Denne typen skyggeboksing er det ikke første gangen Haugli retter mot Skeiv Ungdom. Jeg har forstått at dette er en diskusjon som på ett eller annet tidspunkt har vært het i ett eller annet miljø. Skal man dømme etter Jon Reidar Øyens uttalelser var det i vinden i LLH i 2006, da han uttalte at «Vi beholder kategoriene til rettighetskampen er over». Skeiv Ungdom har aldri uttalt at vi skal avskaffe hverken homo eller hetero, og har aldri nektet folk å definere seg på denne måten. Det stemmer at organisasjonen jobber for å utfordre folks forståelse av kjønn og seksualitet. Å jobbe med dette på samfunnsbasis er noe ganske annet enn å drive med hjernevask av typen «her er alle skeive» som Haugli åpenbart tror er et premiss for å få være med i organisasjonen.

Min side av saken

At Arve Andersen er skeptisk til skeiv teori er godt kjent for oss som kjenner ham. At han har ønsket å opprette en ungdomsgruppe i LLH Rogaland i lang tid er også godt kjent. I en ny kronikk i dag skriver han om mine overgrep mot hans ønsker om et godt organisasjonssamarbeid i Rogaland. Jeg har nok ikke opptrådt så elskelig som en kunne ønske i en hver sammenheng, men når en har et inntrykk av at ens egen voksenorganisasjon forsøker å konkurrere mot ungdomstilbudet man forsøker å skape, så skaper det frustrasjon. Under et møte jeg hadde med Andersen i Oslo, fortalte han om en ungdomsgjeng som ikke ryddet opp etter seg og benyttet LLHs lokaler uten lov. Jeg fortalte ham da at jeg syntes dette hørtes forferdelig ut, og lovet å forsøke å gjøre noe med saken. Jeg sa at det kanskje ville være lurt å frata dem muligheten til å bruke lokalene for en periode, slik at de så at de måtte ta ansvar for å få opprettholde tilbudet, hvorpå han uttrykte bekymring for oppmøtetallet på kafeene. Han ønsket å løse dette gjennom å opprette en ungdomsgruppe styrt av LLH Rogaland. Dette var første gang av mange jeg sa meg uenig i at det ville være en riktig måte å løse problemet på. Jeg sa at det var bedre om man fikk samlet en liten gjeng mennesker først, som tok ansvar, og ryddet opp etter seg, og at jeg mente dette ville kunne utvikle seg til et stort og sterkt Skeiv Ungdomlag i Rogaland. Lokallaget har siden vokst seg sterkt, og driver i dag en egen ungdomskafe som er et av de mest populære tilbudene vi har i Skeiv Ungdom. Jeg opplever at meningsforskjellen mellom meg og Andersen går på om ungdommen er kapable til å organisere et tilbud for seg selv. Det er ikke sikkert at et ungdomsdrevet ungdomstilbud vil evne å fungere akkurat slik man kunne ønske til en hver tid, men det er ikke god nok grunn til å gi det opp. Til det er det for mange positive sider ved at tilbudet er ungdomsstyrt. Angående brevet som ble sendt meg og Karen Pinholt fra LLH Rogaland. Dette brevet tok jeg opp til behandling i Skeiv Ungdoms sentralstyre, der vi hadde noen runder om hva som var riktig måte å håndtere det på. Vi falt til slutt ned på at jeg skulle ta kontakt med Andersen på ledernivå, for å snakke ut, heller enn å sende et kranglete brev tilbake til LLH Rogaland. Jeg trodde dette ville virke konfliktdempende, og tok kontakt med Andersen under en landsstyrehelg i LLH i Oslo. Han mente at flere ting var på bedringens vei, og uttrykte at det var fint at jeg snakket med ham om brevet. Når han nå - to år senere bringer dette brevet frem i lyset, virker det mer som om hensikten er å ødelegge for mitt og Pinholts ettermæle, enn at hensikten er et konstruktivt bidrag til debatt.

Stå samlet!

Angående den påståtte svertekampanjen mot Andersen og LLH Rogaland vet jeg ikke helt hvordan jeg skal svare. Jeg har hele tiden forsøkt å ha en god tone med Andersen, og har opplevd at vi har hatt et respektfylt forhold, til tross for våre uenigheter. At Andersen føler seg bakvasket og mistenkeliggjort synes jeg er trist, og jeg vil gjerne beklage det om jeg har bidratt til et slikt inntrykk. Jeg har stor respekt for hva Andersen og LLH Rogaland har fått til under Andersens styre og vil gjerne trekke frem deres samarbeid med Viking fotballklubb, og Stavanger på skeivå som ting som har imponert meg. At han nå trekker seg gjør at LLH har mistet en viktig ressursperson, og jeg håper det finnes noen i Rogaland som er klare til å overta dette arbeidet. Det er viktig å stå samlet når det blåser som verst, og jeg håper denne debatten vil gjøre at Skeiv Ungdom og LLH utvikler et enda bedre forhold og samarbeidsmiljø enn det gode samarbeidet som allerede er. Så håper jeg til sist at vi kan slå en feit rød strek over diskusjoner om brudd og splittelse av organisasjonsmiljøet. Det gagner ingen.Espen Evjenth, tidligere leder i Skeiv Ungdom.

Les også:

Trekker seg i protest Beklager Andersens avgang Uenighet om det skeive Skeptisk til skeiv teori – Beklagelig avgang Takhøyde i homo-Norge