– Takk for støtten!

Publisert

Årets Skeive filmer-festival har i år et ekstra fokus på Russland og kampen for lhbt-rettigheter. Festivalen har blant annet verdenspremiere på dokumentaren «Mr. Propaganda», om den russiske homoaktivisten Nikoai Alekseev.  Søndag fikk festivalpublikummet møte aktivister fra filmfestivalen Side by Side i St. Petersburg. Drivkreftene bak filmfestivalen, Manny de Guerre og Gulya Sultanova, stilte på Filmens hus for å snakke om situasjonen i Russland og for å vise skeive russiske kortfilmer. Publikum fikk også ta del i en samtale med aktivistene og statsviter og russlandkjenner Ragnhild Holmås. Med tanke på fokuset situasjonen har hatt internasjonalt og det store engasjementet det har skapt her hjemme var det glissent i salen. Men publikum som møtte opp var engasjerte og det ble en flott samtale mellom scenen og salen. Det mange lurer på er hva vesten kan gjøre for å vise motstand mot utviklingen i Russland. – Det foregår mye på diplomatisk nivå og vi er i tett kontakt med Norges ambassade i St. Petersburg, og andre lands ambassader, sier Gulya Sultanova til Blikk Nett. Sultanova og de Guerre oppfordrer Norge og resten av verden til å fortsette og protestere.– Det nytter, og det er en viktig støtte til lhbt-miljøet i Russland. Det er viktig at dere vet det, sier de Guerre. Ingen av dem har tro på boikott som virkemiddel, verken kulturell boikott eller av OL i Sotsji.– Det er viktig at artister og kunstnere uttaler seg og gir sin støtte fremfor å boikotte, sier de to til Blikk Nett.

Engasjerer streite

Filmfestivalen Side by Side (Bok o Bok) ble grunnlagt i 2007 i St. Petersburg, Russland. Året etter gjorde de et historisk forsøk på å arrangere Russlands første lhbt-filmfestival for å utfordre intoleranse, fordommer og vold rettet mot seksuelle minoriteter, som så ofte åpenlyst uttrykkes i det russiske samfunnet. Festivalen møtte sterk motstand og arrangementene måtte flyttes til et hemmelig sted. Andre forsøk i 2009 ble en suksess, med rundt 2 000 besøkende. – Det er stadig flere streite mennesker som får opp øynene for festivalen vår. Nærmere 30 prosent av gjestene ved forrige festival tilhører ikke lhbt-miljøet, men er filminteresserte, og ved at de kommer blir de engasjert i lhbt-spørsmål, sier de Guerre. For Side by Side er det viktig at lhbt inkluderes i samme kategori som menneskerettigheter. De understreker at det vil føre til økt forståelse.– Vi kan ikke se på lhbt-rettigheter som et isolert problem. For eksempel når man snakker om OL i Sostji, så er det mange ting man kan og bør sette fingeren på med tanke på menneskerettighetsbrudd. Russland er et homofobt samfunn, men det er også store utfordringer knyttet til rasisme, likestilling og ytringsfrihet. Vi har en felles kamp, sier Sultanova til Blikk Nett.

Forbyr regnbuer

Propagandalovens effekt gir seg merkelige utslag, ifølge aktvistene fra Side by Side.– Målet er å stoppe enhver positiv omtale av homoseksualitet, og å beskytte mindreårige mot homoseksuell propaganda. Men etter at loven ble vedtatt har mediene vært fulle av saker som handler om lhbt-rettigheter, i motsetning til tidligere hvor ingen ville skrive om temaet. Det er positivt, sier Sultanova og forteller om situasjoner hvor loven også fører til totalt absurde avgjørelser. – For eksempel måtte en melkeprodusent trekke tilbake melkekartonger fordi embalasjen var pyntet med regnbuer. Det er latterlig, men viser også hvor absurd loven er, sier Sultanova. Det sies at motstand skaper engasjement. Så også i Russland.– Hatkriminaliteten har steget betraktelig etter at propagandaloven ble vedtatt, men vi ser også en annen trend. Flere engasjerer seg i kampen mot homofobi. I Moskva er det en gruppe med streite allierte som demonstrerer hver eneste uke, og selv lhbt-miljøet har fått økt aktivitet, sier Sultanova og de Guerre til Blikk Nett og forteller at de er godt i gang med å planlegge neste Side by Side-festival.

Ikke redd for bøteterror

Side by Side ble dømt til å betale en bot på nærmere 80 000 kroner, og Gulya Sultanova personlig ble ilagt en bot på nærmere 60 000 kroner.– Boten til Side by Side har vi klart å dekke gjennom innsamlingsaksjoner i Russland, og det er vi veldig stolte av, sier Sultanova. Sin egen bot har hun ikke hatt tid til å bekymre seg over ennå.– Det er klart det er vanskelig og uvirkelig å få slike bøter. Men samtidig har vi blitt så vant til å leve med denne trusselen. Min personlige bot leter vi etter penger for å dekke nå. Vi har klart å samle inn halvparten, fortalte Gulya Sultanova på Filmens hus, og det var stikkordet LLH-leder Bård Nylund trengte for å komme seg opp på scenen. LLH-lederen møtte aktivistene fra Side by Side for å overrekke en sjekk på 30 000 kroner som langt på vei dekker det resterende beløpet. Pengene er samlet inn fra det skeive miljøet gjennom LLHs innsamlingsaksjon Skeiv solidaritet.– Jeg vil takke Skeive filmer som har invitert dere hit til Oslo, og jeg vil takke for at dere deler deres historie med oss, sa Nylund da han overleverte sjekken på 30 000 kroner. Blikk Nett møter Gulya Sultanova og Manny de Guerre etter overrekkelsen og spør om de ikke er redde for at de nok en gang skal bli bøtelagt for å ta imot penger fra utlandet.– Vil de bøtelegge oss igjen, så gjør de det uansett. Vi jobber nå med nye rutiner og løsninger som skal gjøre det lettere for det internasjonale miljøet å støtte oss økonomisk, sier de Guerre til Blikk Nett.Skeive filmer gir også støtte til Side by Side i form av billettinntektene fra arrangementet søndag 14. september.

Mr. Propaganda

Skeive filmer viser filmen om den russiske homoaktivsten Nikolai Alekseev. Dokumentaren har verdenspremiere på Skeive filmer og vises torsdag 19. september kl 17. I filmen kommer vi tett på den russiske aktivisten og følger ham i arbeid og møter med aktivister og støttespillere, politi og myndigheter, og deler av den russiske befolkningen som støtter Putins klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Trailer MR. PROPAGANDA from Skeive Filmer on Vimeo.