Takker nei til Frelsesarmeen

Publisert

– Jeg ønsker ikke på noen måte å oppfordre til boikott av Frelsesarmeen, men jeg vil ikke bruke min tid på dem, sier Jon Ole Whist i Oslo Høyres bystyregruppe. Frelsearmeen er i gang med å planlegge årets julegryte som drives av Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo hjelper de som sliter økonomisk og sosialt og gir tilskudd av matvarer og klær, samtaler og veiledning. I den anledning har Frelsesarmeen sendt ut invitasjon til medlemmer av Oslo bystyre for å skaffe grytevakter til årets julegryte, som starter 28. november. «For å kunne gjennomføre julegryteaksjonen er vi helt avhengige av grytevakter. Det å stå grytevakt er veldig hyggelig og givende. Flere bystyrerepresentanter sto en time i løpet av desember i fjor og vi håper enda flere har mulighet i år,» heter det i invitasjonen fra Jon Kaastad, julegryteansvarlig hos Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo. Invitasjonen falt ikke i god jord hos Jon Ole Whist, medlem av Oslo Høyres bystyregruppe og styremedlem i Åpne Høyre.– Frelsesarmeen utfører mye godt arbeid for svake grupper, men deres holdning til lhbtqi-spørsmålet og samkjønnet ekteskap gjør at jeg ikke vil være bekvem med å stå grytevakt, sier Jon Ole Whist til Blikk Nett. Frelsesarmeen oppfatter ekteskapet som en hellig pakt mellom én mann og én kvinne i et livslangt, trofast og kjærlighetsfullt forhold. Denne oppfatningen er basert på Frelsesarmeens bibelforståelse, en forståelse som deles med mange andre kirkesamfunn. Det samme synet er beskrevet i Frelsesarmeens internasjonale ordrer og regler, og å være soldat eller offiser i Frelsesarmeen innebærer at man lover å leve etter disse. Det er ikke første gang Frelsesarmeen får nei. Homostriden i armeen har pågått i mange år. Blant annet fikk Frelsesarmeen Homofobprisen under Skeive Dager i 2003. De årlige julekonsertene Frelsesarmeen arrangerte i samarbeid med Dagbladet på Egertorget i Oslo har også vært kontroversielle. Artister som Madrugada og Ravi markerte sin motstand og trakk seg fra julekonsertene. Sondre Lerche, var en av de artistene som stilte i 2005, men som samtidig ga klar beskjed fra scenen: «Dette er siste gang jeg støtter Frelsesarmeen, hvis den ikke endrer sin praksis overfor homofile.» Ikke alle ønsker å boikotte Frelsesarmeen, til tross for organisasjonens holdning til homofilt samliv. Artisten Silje Hrafa har stilt opp for Frelsesarmeen. Det samme har Finn Schjøll, som i 2016 ble hjelpeorganisasjonens ambassadør for Rusfri dag. I 2013 uttalte Schjøll at han ville være med på å forandre organisasjonen.

Ingen oppfordring

Jon Ole Whists nei til Frelsesarmeen er ikke en oppfordring til boikott.– Jeg ønsker ikke på noen måte å oppfordre til boikott av Frelsesarmeen, men jeg vil ikke bruke min tid på det, sier Jon Ole Whist til Blikk Nett. Whist prioriterer andre organisasjoner som han mener ikke diskriminerer lhbtqi-personer, slik Frelsesarmeen gjør.– Frelsesarmeen hevder at alle er velkommen, og at det kun er ekteskapsdelen som er problematisk. Men jeg opplever det ikke som at jeg er veldig velkommen hos Frelsesarmeen hvis jeg skulle ønske det, sier Whist. – Frelsesarmeen er styrt av sin tro – og det skal de få lov til. Grunnen til at jeg takker nei til invitasjonen er for å minne resten av bystyret i Oslo på at arbeidet til Frelsesarmeen ikke er ukontroversielt. I stedet for å stille opp for Frelsesarmeen velger Whist å støtte organisasjonen Leger uten grenser.– Leger uten grenser er vel den eneste hjelpeorganisasjonen som er inne i absolutt alle konfliktområder og som ikke diskriminerer med hensyn til hvem de hjelper. De er helt upolitiske, i motsetning til en rekke andre hjelpeorganisasjoner, avslutter Jon Ole Whist.

Et årlig tema

Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre og bystyrerepresentant for Venstre, har også fått invitasjon til å være grytevakt.– Jeg kommer ikke til å stille opp for Frelsesarmeen. Grunnen er organisasjonens holdning til homofil samliv, sier Espen Ophaug i en kommentar til Blikk Nett. Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Arbeiderpartiets homonettverk, takker også nei til Frelsesarmeens invitasjon.– Jeg kommer aldri til å stille opp for Frelsesarmeen, dobbeltmoralismen deres byr meg rett og slett i mot, sier Øyan til Blikk Nett. – Det de som stiller opp for Frelsesarmeen egentlig sier er: «Noe må man jo ofre, det er jo ikke så farlig når de gjør så mye bra. Da må vi legge homosaken til side». Jeg lurer på om de som stiller opp ville gjort det samme om det var noen andre grupperinger Frelsesarmeen hadde behandlet på samme måte? Da Øyan var leder av LLH i perioden 2004 til 2008 var Frelsesarmeen et årlig tema.– Da var jeg krystallklar i min tale. Hver eneste november var det standard prosedyre: Nok engang ta avstand fra diverse artister og kjendiser som støttet opp om arbeidet til Frelsesarmeen. All diskriminering er like krenkende for den som blir utsatt for det. At Frelsesarmeen som er selve symbolet på nestekjærlighet og medmenneskelighet ikke skjønner det, er rett og slett bare trist, avslutter Jon Reidar Øyan. Blikk Nett har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra julegryteansvarlig hos Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo, Jon Kaastad, uten å lykkes.