Taler til FNs generalforsamling

Publisert

Leder i Skeiv Ungdom, Åshild Marie Vige, holder tale i FNs generalforsamling i oktober. – Dette kan ha en viktig symboleffekt fordi mange av medlemslandene ikke snakker om lhbt-spørsmål, sier leder i Skeiv Ungdom Åshild Marie Vige til Blikk nett. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), som Skeiv Ungdom er medlem av, sender hvert år to kandidater til FNs generalforsamling. Ordningen som er et samarbeid med Utenriksdepartementet, startet opp i 1971. Kandidatene blir en del av LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål, en gruppe som diskuterer hvilke problemstillinger det er viktig å ta opp i forskjellige FN-forum. – Da jeg hørte om denne ordningen for noen år siden, syns jeg dette var helt fantastisk. Jeg er veldig glad for denne muligheten. Jeg ble nominert av sentralstyret i Skeiv Ungdom, og i intervjuet med LNU la jeg vekt på at jeg er ung, kvinne og skeiv. I mange andre land enn Norge ville det gjort at jeg havner langt ned på rangstigen, sier Vige. Sammen med den andre ungdomsdelegaten skal Åshild Marie Vige holde en tale på vegne av Norge. Talen må godkjennes av UD, og den skal holdes i den tredje komiteen i FNs generalforsamling. Denne komiteen arbeider med humanitære spørsmål, menneskerettigheter, kvinners rettigheter, barns rettigheter, sosiale spørsmål og ungdom.

– Hva vil du legge vekt på i talen?

– Jeg har nettopp fått vite at jeg får reise til New York, så det er litt tidlig å si hvordan den legges opp. Innlegget fra delegatene skal vare 3-4 minutter og være knyttet til et eller flere av fagspørsmålene som tredje komité behandler. Om jeg fritt kunne velge hva jeg kunne snakke om, ville jeg selvsagt styre innholdet inn mot mine interesser for lhbt-­spørsmål. Men det er vanskelig å adressere disse spørsmålene i FN. Samtidig er lhbt høyt prioritert av både norske myndigheter og i LNU, sier Åshild Marie Vige. Talen skal være klar før sommeren neste år, og selve generalforsamlingen avholdes i oktober. Tidligere har Petter Hojem, som var leder av Skeiv Ungdoms internasjonale utvalg, blitt valgt ut til å være årets ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Han holdt tale i 2008.