Tar forholdsregler

Publisert

Under Skeive dager-paraden i juni i fjor ble et medlem av Skeiv Verden angrepet og slått av en ukjent gjerningsmann da paraden beveget seg over Grønland i Oslo. Hendelsen ble anmeldt til politiet, men satte likevel en støkk i både offeret, paradedeltakere og ikke minst hos medlemmene i Skeiv Verden. Stortingsrepresentant André Oktay Dahl setter nytt søkelys på hendelsen når han i et skriftlig spørsmål til justisminister Grete Faremo etterspør hva slags sikkerhetsmomenter som er gjort i forkant av årets parade i Oslo lørdag 29. juni.– Enkelte har i media uttalt at «homokampen er over» og at paraden ikke lenger er relevant. Mon det, sier André Oktay Dahl. I tillegg til å peke på hendelsen i fjorårets parade, trekker han også fram Amal Aden som et eksempel på skeive som utsettes for trusler og trakassering. Amal Aden er kjent som forfatter, foredragsholder og vinner av årets Amnesty-pris.– Amal Aden utsettes jevnlig for trusler og trakassering på grunn av sine meninger. Hun er utstyrt med voldsalarm og kan ikke gå alene i Oslos gater. Ifølge tilgjengelige opplysninger kan hun erfaringsmessig ikke delta i årets parade fordi politiet ikke kan garantere for hennes sikkerhet. Dette på bakgrunn av at hun for eksempel tidligere ikke har kunnet stille i debatt i Oslo om sin egen bok fordi det ifølge politiet ikke var trygt. Hvis ikke norske myndigheter kan sørge for at Aden og medlemmer i Skeiv Verden trygt kan delta for å markere sitt engasjement for å sikre alle mennesker bosatt i Norge universelle menneskerettigheter, mener Oktay Dahl at det er et gedigent knefall for voldsmenn og holdninger hentet fra den mørkeste middelalder.– Det mest oppsiktsvekkende til nå er den øredøvende tausheten om temaet fra en rekke av samfunnets aktører som til daglig er svært så tydelige i likestillingsspørsmål som handler om barnehageplass, kvotering eller fordeling av arbeid mellom mann og kvinne i hjemmet, hevder André Oktay Dahl Han etterspør om justisminister Faremo vil sikre at Oslo Politidistrikt og dets ledelse garanterer for Amal Adens og andre skeive muslimers sikkerhet i paraden under Skeive dager, for på den måten markere at vold og trusler mot homofile, uansett etnisk eller religiøs tilhørighet, er totalt uakseptabelt.

Frykt og pågangsmot

Skeiv Verden kommer til å ta sine forholdsregler før paraden i juni.– Det er vi nødt til. Men det har aldri vært noe spørsmål om vi skal delta eller ikke, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden. Hun forteller at angrepet på fjorårets parade var en vekker for organisasjonen.– For en del av medlemmene våre har det nå blitt enda viktigere å delta i paraden, mens andre medlemmer er redde, naturlig nok. Hendelsen i fjor er for noen et godt argument for ikke å delta. Det er synd, sier Øvergaard til Blikk Nett. Vedkommende som ble angrepet kommer også til å delta i paraden lørdag 29. juni.– For han er det kjempeviktig å delta. Skeiv Verden har allerede hatt møte med Skeive dager og paradesjefen, som også har hatt møter med politiet for å snakke om sikkerheten for våre medlemmer i paraden. Øvergaard kan ikke gå inn på konkrete sikkerhetstiltak.– Men vi har for eksempel snakket om hva slags plassering vi skal ha i paraden. I fjor gikk vi bak politiet - noe som i etterkant av overfallet viste seg lite hensiktsmessig i og med at politiet da ikke fikk det med seg. I år satser vi på å gå rett foran politiet. I tillegg kommer vi til å gå flere runder innad i gruppen hvor vi snakker om sikkerhet, samt at vi vil ha flere vakter rundt vår seksjon, sier Øvergaard til Blikk Nett. Årets parade starter i Åkebergveien, hvor også moskeen til World Islamic Mission ligger.– Det er i tillegg en rekke andre moskeer i samme område. Noe som selvsagt fører til at våre medlemmer føler seg utrygge. Frykten for overfall og vold er en frykt mange av Skeiv Verdens medlemmer lever med hver eneste dag - ikke bare under den årlige paraden.– Det er ingen som ønsker en gjentakelse av hendelsen i fjor. Men samtidig kan vi heller ikke garantere at det ikke skjer. Derfor er det ekstra viktig at Skeiv Verden deltar og viser seg i paraden - spesielt i disse dager da diskusjonen går om vi i det hele tatt trenger en parade. De som måtte mene at lhbt-kampen er over ser ikke nyansene. Kampen er ikke over, i hvert fall ikke for Skeiv Verdens medlemmer. Vi lar oss ikke skremme og vi er klare for Skeive Dager, avslutter Øvergaard. Skeive dagers paradesjef, Hallvard Øren, bekrefter overfor Blikk Nett at sikkerhet er et tema også i årets parade.– Vi har et samarbeid med Oslo politidistrikt og som vanlig har vi hatt god og tett kontakt under hele våren og i tiden frem til paraden. Vi hadde også et møte med politiet i april hvor vi gikk gjennom de viktigste punktene om sikkerhet. Politiet er godt informert og vi kommuniserer godt oss i mellom - og sikkerhet har fokus, sier Hallvard Øren til Blikk Nett.