Tar handlingsplanen ut av skuffen

Publisert

På onsdagens kommunestyremøte i Tromsø ble det vedtatt å lage en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Handlingsplanen skal beskrive utfordringer lhbt personer står overfor, og konkrete tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen. Tromsø kommune hadde en handlingsplan mot diskriminering av lhbt-personer som ble vedtatt i oktober 2008, men i desember 2012 vedtok kommunestyret at handlingsplanen ikke skulle videreføres. Nå blir den børstet støv av og fornyet.

Havner nederst i skuffen

Anna Amdal Fyhn (H) var kritisk til at kommunen nå skal utarbeide nok en plan.– Vi støtter innstillingen, men jeg må påpeke at vi har hatt en handlingsplan med samme navn tidligere, mer spesifikt mellom 2008 og 2012. Før man vedtar en ny plan bør man evaluere den forrige planen for å se hva som gjenstår og hva man skal gå videre med. Det er ingen vits å vedta en masse planer uten å følge de opp, sier Fyhn til iTromsø.

Frp imot

Frp mente at kommunen har nok handlingsplaner å forholde seg, og var det eneste partiet som stemte imot. Frps Anni Skogman sa at kommunen har mange planer som bare ligger nederst i en skuff. Forslaget ble allikevel vedtatt mot Frps stemmer.

Ringvirkninger

Aase-Kristine Lundberg, fungerende leder i FRIs fylkeslag i Tromsø sier til Blikk Nett at de er veldig glad for at det nå skal utarbeides en ny handlingsplan.– Det er bra at et overveldende flertall blant byens politikere ser behovet for en ny plan. At en ny plan skal vedtas senest i desember tolker vi som at det kommer til å skje ting raskt. Vi er opptatt av at det må følge økonomiske ressurser til gjennomføring av tiltak og at ansvar for oppfølging blir plassert tydelig i administrasjonen. Vi håper dette vedtaket også kan få ringvirkninger, slik at mindre kommuner i fylket og fylkeskommunen også vedtar handlingsplaner for lhbt, sier Aase-Kristine Lundberg. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold het tidligere LLH, men skiftet navn under LLHs landsmøte i april.

Planen får også nytt navn

Tidligere het det handlingsplan mot diskriminering av lhbt-personer. Nå skal den hete handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er FRI Troms fornøyd med.– For oss betyr det at handlingsplanen blir mer inkluderende og mangfoldig, sier Lundberg.

Vil følge opp tett

– Den gamle handlingsplanen ble ikke fulgt godt nok opp av byrådet for helse og omsorg. Byrådet mente at alle mål var nådd, men det ble ikke dokumentert. Finansieringen på 300.000 kroner til å gjennomføre tiltak ble dessuten kuttet, det skal vi passe på at ikke skjer igjen, sier hun. Hun lover at FRI nå vil være mer på ballen, og sørge for at den nye handlingsplanen ikke havner nederst i en skuff.– Vi ønsker å ha månedlige møter med kommunen for å følge opp handlingsplanen. Vi har også et ønske om en årlig konferanse for å påse at ting skjer. Vi vil være mye mer til stede for å sørge for at denne handlingsplanen blir fulgt skikkelig opp, sier Lundberg.

Kunnskapsløft

FRI Tromsø ønsker å ha med mesteparten av tiltakene som sto i den gamle handlingsplanen, men vil også ha med noen nye punkter. Kunnskap blir det aller viktigste.– Den gamle handlingsplanen er med i den nye. Men vi ønsker også en kunnskapsheving. Vi vil ha fokus på opplæring av helsepersonell, lærere og barnehageansatte. Vi vil skolere kommunens helsesøstre og etter hvert også fastleger, slik at de kan ta imot folk som er i en sårbar situasjon på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Vi vet dessuten at lhbt-ungdom opplever mobbing i større grad enn jevnaldrende hetrofile ungdommer. Derfor er vi spesielt opptatt av å heve kunnskapsnivået og bevisstheten blant lærere slik at alle elever blir møtt med respekt og blir ivaretatt i skolen. Det er dette vi ser på som det viktigste i utarbeidelsen av den nye handlingsplanen, sier Lundberg.

Viktig for livskårene til skeive

Leder i FRI Ingvild Endestad sier til Blikk Nett at lhbt handlingsplaner i de ulike kommunene er viktig.– Det er viktig fordi man må gjøre aktive tiltak der folk bor. Ved å planlegge slike tiltak får vi muligheten til å endre livskårene til skeive folk over hele landet.Målet til FRI er at alle kommuner innfører slike handlingsplaner.– Utfordringen ligger i å finne politisk vilje til å gjøre slike vedtak, og sette ressurser og penger bak vedtakene, slik at handlingsplanene faktisk blir gjennomført.

Størst behov i små kommuner

- FRI har like stort fokus på alle kommuner i Norge, men vi ser at behovet er ekstra stort i de mindre kommunene og utenfor de store byene.– Vi er veldig glad for at Norges minste kommune Utsira, med bare 206 innbyggere har vedtatt en handlingsplan. Det viser at ingen kommune er for liten til å sette likestilling på dagsorden så lenge det er politisk vilje, sier FRIs nye leder, Ingvild Endestad.