Leder i Skeiv Ungdom, Kari Helene Skog, gir Thomas Prestø rett i at det var et for ensidig homofokus i marsjen mot hatvold fredag.
– Vi må ta selvkritikk for at vi gjorde en for dårlig jobb i forkant med å engasjere og involvere de forskjellige gruppene. Dette sier Skeiv Ungdom-lederen etter at leder i African Youth, Thomas Prestø, onsdag til Blikk Nett sa at han mente antivoldsarrangenemtet var for ensidig fokusert på vold mot homoer.
– Jeg synes likevel det må være rom for samarbeid i fremtiden, og det finnes flere samarbeidsmåter enn det Prestø skisserer opp, sier Skog til Blikk Nett.
På Blikk nett i går, stilte leder for African Youth, Thomas Prestø, seg skeptisk til et samarbeid med homoorganisasjoner som går ut på at en representant fra LLH eller Skeiv Ungdom kommer og holder foredrag for hans organisasjon
– Selvfølgelig sitter de med kunnskapen og ressursene selv. Det er ikke snakk om at noen skal komme og trekke noe over hodet på dem. Det vi trenger er dialog. Mulighet for å kartlegge utfordringer og mål vi har felles, og metoder og virkemidler vi kan enes om. Vi må beskrive virkeligheten sammen. Mangelen ved denne marsjen var at vi ikke gjorde det, sier Kari Helene Skog.
Skog sier det kan være aktuelt å vurdere en ny antivoldsmarsj. Hun ønsker også å starte diskusjonsforum og arrangere konferanser på tvers av organisasjonene. I tillegg trekker hun fram prosjektet «Åpen og inkluderende», som Skeiv Ungdom allerede er i gang med.
– Det handler om å gjøre vår organisasjon mer åpen for medlemmer som, i tillegg til å være skeive, også tilhører en annen minoritet. Eksempler på konkrete tiltak er å tilrettelegge lokalene våre for funksjonshemmede, og gjøre websiden vår tilgjengelig for synshemmede. Når det gjelder skeive med etnisk minoritetsbakgrunn samarbeider vi med Skeiv verden. Det betyr ikke at vi ikke ønsker å samarbeide med andre organisasjoner på dette området. Vi trenger så mye ressurser, innspill, drahjelp og kompetanse vi kan få. Vi kommer til å kontakte andre organisasjoner og håper at andre organisasjoner kontakter oss. Målet er samarbeid på like premisser.
Statistikk viser at både de som utøver hatvold mot homofile og de som blir utsatt for det oftest er innenfor aldersgruppen til Skeiv Ungdom. Gir det dere en ekstra utfordring i forhold til for eksempel LLH?
– Ja, det gjør det. Jeg var veldig glad for at justisminister Knut Storberget lovet økt fokus og mer midler til de som tar tak i hatvoldproblematikken, men jeg reagerte på at han sa til Blikk Nett at han ønsker møter med LLH og Arbeiderpartiets homonettverk, men ikke nevnte Skeiv Ungdom. Storberget må forstå at han må involvere oss, slik at ikke «de voksne» kommer for å orden opp for ungdommen. Da bommer han på arbeidsmetoden. Dette angår ungdom, og aktuelle ungdomsorganisasjoner må på banen på lik linje med voksenorganisasjoner og politiske beslutningstagere, understreker Skeiv Ungdoms leder.