Temadag om eldre

Publisert

LLH inviterer ansatte i helse og omsorgssektoren i Oslo og omegn til temadag om eldre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Eldre lhbt-personer frykter møtet med helse og omsorgssektoren. Derfor tar kommunen nå grep og skolerer ansatte. – Kan man i det hele tatt yte god omsorg, om man tar for gitt at alle brukere er heterofile, spør Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus, i en pressemelding. Det er Bydel Bjerke, Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) og LLH som inviterer til temadag «Helsetjenestens møte med eldre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» 14.mars.

Unik mulighet

– I hjemmetjenesten har man ofte en hektisk hverdag, som noen ganger gir for lite tid og rom til refleksjoner, blant annet i forhold til spørsmålet om seksuell identitet hos brukerne. Ansatte i hjemmetjenesten og ved sykehjem har nå en unik mulighet til å lære om en tematikk som er veldig aktuell, sier Geir A. Andersen, prosjektmedarbeider i UHT. – Oppmerksomhet rundt emnet vil være svært viktig for dem det gjelder, både de som mottar bistand og for de som yter den. Temaet faller også inn under et viktig aspekt i vår jobbing , minoritetshelse, påpeker Andersen Bjørn Lescher-Nuland, seniorrådgiver ved LHBT-senteret, Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet, er en av foredragsholderne. Lescher-Nuland har vært med på å utarbeide Fafo-rapporten Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile. Foredragsholdere er også sosionom og leder av LLHs prosjekt Rosa Kompetanse, Hanne Børke-Fykse, psykiater og sexolog Haakon Aars (kjent fra «Trekant» på Nrk) og psykolog Anbjørg Ohnstad.

Rom til refleksjon

Hanne Børke-Fykse mener det viktigste man kan bidra med i denne saken, er å gi rom til refleksjon rundt egen praksis.– Å bidra med kunnskap og praktiske råd, som gjør at den enkelte yrkesutøver selv kan finne fram til en god praksis i sitt yrke, er noe av vårt viktigste bidrag, sier Børke-Fykse. LLH OA-lederen Sikkeland påpeker at den første generasjonen med åpne og stolte lhbt-personer nå møter helse og omsorgssektoren. Han mener vi alle må sørge for at dette blir et godt møte. – For vi vet at eldre lhbt-personer frykter møtet med helse-Norge og med holdninger som går på tvers av hvem man er. Denne frykten er ikke ubegrunnet, derfor må det jobbes med holdninger blant ansatte i hjemmetjenesten og ved sykehjem, sier Sikkeland.Glad på vegne av brukerne Vigdis Bunkholdt, som er klinisk psykolog og forfatter, mener eldre lhbt-personer har de samme plagene som andre eldre, men påpeker en vesentlig forskjell:– Selvfølgeligheten. Folk tar for gitt at mennesker har hatt eller har nære relasjoner til folk av motsatt kjønn. Det er en selvfølgelighet som eldre lhbt-personer har møtt hele livet, og som man møter igjen når man har behov for hjelp. Denne selvfølgeligheten må motarbeides, og derfor er dette et viktig prosjekt, sier Bunkholdt som skal bidra med sin innsikt i neste runde av skolering av ansatte. Leder av LLH OAs Seniornettverk, Aasmund Robert Vik, er særdeles fornøyd med at UHT, nå setter fokus på tjenestene som eldre lhbt-personer benytter og kan komme til å benytte seg av.– Jeg er veldig glad på vegne av brukerne, som etter hvert vil få besøk av personell med kompetanse på feltet. Dette er en milepæl i arbeidet vårt, hvor målet er å forbedre eldre lhbt-personers helse og levekår, sier Vik. Temadagen, som er gratis for alle ansatte i hjemmetjenesten og ved sykehjem i stor-Oslo, arrangeres i lokalene til LLH Oslo og Akershus (Oslo sentrum, Tollbugata 24), onsdag 14. mars.

Interessert?

Du kan melde deg på her