Hver søndag presenterer Blikk Nett artikler fra Blikks 19-årige historie. I dag: Behandlet norske homofile med LSD.
Fra Blikk nr. 11, november 1995

 

Behandlet norske homofile med LSD

Tekst: Tom Ovlien. Foto: Hilde Holthe-Berg.

En fersk forskningsrapport viser at Modum Bad har «behandlet» omlag 400 lesber og homser i Norge med LSD. Dette skjedde fra 1961 til begynnelsen av sytti-tallet. Flere av pasientene har i dag store psykiske plager.

Forsker Joar Tranøy ved Institutt for kriminologi ved Univesitetet i Oslo har nylig publisert sine forskningsresultater i boka «Psykiatriens kjemiske makt». Her påviser Tranøy at psykiater Gordon Johnsen ved Modum Bad innførte LSD-behandlinger fra USA og England for å helbrede hva Johnsen kalte «pervers seksualitet».

Tranøy har dels gått gjennom gamle pasientjournaler, dels brukt Johnsens egne nedtegnelser og intervjuer med den nå avdøde psykiaterens tidligere pasienter.

Tranøy forteller til Blikk at det i perioden fra 1961 til 1973 ble «behandlet» omlag 400 pasienter.
– I begynnelsen hadde omtrent hver femte LSD-behandlete pasient ved Modum Bad diagnosen «seksuelt avvik». De fleste var homoseksuelle kvinner og menn, forteller Tranøy.

Fra siste halvdel av sekstitallet ser det ut til at antallet homoseksuelle under LSD-behandling synker. Tranøy sier til Blikk at han tror forklaringen er at Gordon Johnsen etterhvert måtte innse at han ikke klarte å «helbrede» homoseksuelle til å bli heteroseksuelle. I en bok fra tidlig på åttitallet kommer Gordon Johnsen med en viss selvkritikk av denne delen av sin LSD-virksomhet. Johnsen mente han tok feil da han ville kurere «ekte» homoseksuelle.
– Det var overhodet ingen behandlingseffekter av LSD. Livet ble derimot alltid vanskeligere for pasienten, sier Tranøy.

Tranøy forteller at en del av de tidligere LSD-pasientene i dag har store psykiske plager som antakelig er knyttet til «behandlingen» for 20 år siden.
– Avhengig av ikke minst størrelsen på doseringen av LSD, men også av pasientens livsstil og holdning til stoffet, har mange fremdeles plager. Ofte dreier det seg om sterke mareritt om natten, depresjoner og mennesker som isolerer seg, sier Tranøy til Blikk.

Psykiater Hans Olav Tungesvik ved Modum Bad og tidligere stortingsrepresentant for KrF, sier til Blikk at han kjenner noe til LSD-behandlingen.
– Mitt inntrykk er at det som foregikk ble nøye overvåket og gjennomført av personer jeg har den største tillitt til. Jeg kjenner ikke til noe som ikke var etisk forsvarlig ut i fra den kunnskapen man hadde den gang.

– Har du ingen betenkeligheter med at det foregikk LSD-behandling av homoseksuelle?
– Jeg kjenner ikke til at det foregikk slik behandling.

– Ville du støttet behandling av homoseksuelle?
– Jeg regner det som helt urealistisk at noen ville behandle homofili ettersom homoseksualitet er strøket av listen over psykiatriske diagnoser. Noe slikt ville ikke forekomme ved Modum Bad i dag, avslutter Tungesvik.