Hver søndag presenterer Blikk Nett artikler fra Blikks 21-årige historie. I dag: Nasjonalister i homoens rekker.

Nasjonalister i homoens rekker

Nasjonalisten Daniel Haugen har i flere måneder brukt Gaysir til å rekruttere andre homofile til NorgesPatriotene. Han er tidligere tillitsvalgt i LLH og hevder at både LLH og Skeiv Ungdom har nasjonalister i sine rekker. Tekst: Reidar Engesbak.

Tekst og illustrasjon: Reidar Engesbak
Fra Blikk nr. 12, 2007

I august i år opprettet Daniel Haugen (38) fra Tønsberg en egen temagruppe for NorgesPatriotene på Gaysir.
– Alle andre politiske partier har temagrupper på Gaysir så da startet jeg en for NorgesPatriotene. Det var en temagruppe hvor vi kunne diskutere, og hvor jeg holdt kontakten med de andre medlemmene, forteller Haugen som er styremedlem i NorgesPatriotenes fylkeslag i Vestfold.

– Men gruppa ble plutselig slettet en dag. Jeg fikk ingen advarsel eller forklaring fra Gaysir, sier Haugen til Blikk.

– Jeg la ut en lenke til hjemmesiden til BNP, British National Party. Det kan være grunnen til at de slettet temagruppen vår.

– Hva er sammenhengen mellom BNP og NorgesPatriotene?
– Vi anser BNP som vår søsterorganisasjon.

BNP har de siste årene forsøkt å framstå som mer seriøse, men partiets homofobe holdninger er viden kjent. De har tidligere gått inn for å kriminalisere homoseksualitet. De har også hevdet at aids er en «hevnaksjon mot homofile fra naturens side».

Ble nektet reklameplass
Daglig leder og ansvarlig redaktør, Asbjørn Jørgensen, ønsker ikke å bekrefte elller avkrefte overfor Blikk om det er Gaysir som har stengt NorgesPatriotenes temagruppe.

– Vi har som policy at vi ikke kommenterer hvorfor temagrupper eller profiler slettes, sier Jørgensen og henviser til vilkårene for medlemskap på nettstedet: «Gaysir er et privat nettsted, og vi kan slette profiler vi mistenker å være i strid med våre retningslinjer uten nærmere redegjørelse.»

Men i en debatt på nettstedets forum i august i år avviser en av eiere, Trygve Høiseth, at det var aktuelt å selge reklameplass på Gaysir til NorgesPatriotene og begrunnet dette slik:
«Gaysir er en flerkulturell arena for homofil, lesbiske og mennesker med transkjønnethet. Vi er mer opptatt av å skape en trivelig og hatfri arena for dem enn å tilby Norgespatriotene et talerør.»

NorgesPatriotene har slagordet «Norge fritt – Norge hvitt». Gruppa ble startet av tidligere Vigrid-medlem Øyvind Heian.

– Jeg er med i NorgesPatriotene fordi vi er for total innvandringsstopp fra ikke-vestlige land. Vi anerkjenner heller ikke islam som en religion, men som en ideologi som er farlig for Vesten. Det er nok å nevne World Trade Center og terrorbombene i Madrid og London. En annen grunn til at jeg er med i NorgesPatriotene er at de vil legge ned alle moskeer i Norge, sier Haugen.

Eks-tillitsvalgt i LLH
Haugen synes det er en uproblematisk kombinasjon å være medlem i LLH og styremedlem i NorgesPatriotenes fylkesgruppe i Vestfold.

– I NorgesPatriotene er det helt i orden å være homo, bifil, lesbisk eller transperson. Vi spør aldri folk om seksuell legning, men jeg vet om mange homofile i NorgesPatriotene, og vi har medlemmer fra både LLH og Skeiv Ungdom.

– Er du medlem i LLH?
– Ja. Jeg var også varamedlem i LLH Vestfold, men trakk meg fra vervet da jeg gikk inn i NorgesPatriotene.

– Hvorfor det?
– Jeg hadde en samtale med LLH-leder Jon Reidar Øyan og vi ble enige om at jeg skulle trekke meg fordi det visstnok strider mot LLHs vedtekter siden NorgesPatriotene regnes som en rasistisk organisasjon. Det mener jo jeg at vi ikke er. Jeg mener vi er et realistisk parti. Men jeg har fått beholde medlemskapet i LLH og er i dag et passivt medlem.

LLH-leder Jon Reidar Øyan er kjent med at LLH har medlemmer som også er aktive i NorgesPatriotene, men nå skal medlemskapet deres vurderes.
– Det står krystallklart i LLHs vedtekter at personer som er kjent som medlemmer av rasistiske/fascistiske organisasjoner, ikke er ønsket som medlemmer av LLH. Og det fortalte jeg i samtalen med Daniel Haugen. Jeg rådet han sterkt til å slutte som tillitsvalgt, hvis ikke måtte vi bli nødt til å vurdere en ekslusjonssak.

Vil revidere vedtektene
Haugan valgte å tekke seg som tillitsvalgt, men er fortsatt medlem i LLH.

– Sparker dere han ut?
– Slik vedtektene er i dag er ikke personer som er tilknyttet rasistiske eller fascistiske organisasjoner ønsket i LLH, men vi har ingen eksklusjonsparagraf for medlemmer, sier Øyan.

– Men jeg ser jo nå at våre vedtekter kanskje må revideres. Jeg har foreslått endringer av vedtektene for landsstyret og det er noe vi kommer til å jobbe med fram mot landsmøtet i begynnelsen av juni i Bergen i 2008.

– Hvilke endringer er det aktuelt å gjøre?
– Det blir opp til medlemmene i LLH å avgjøre om vi skal innføre en eksklusjonsparagraf som også skal gjelde LLHs medlemmer, og ikke bare for tillitsvalgte.

NorgesPatriotene vil stoppe all innvandring til Norge, noe som er helt uforenelig med LLHs politiske plattform.
– Vi jobber for at mennesker som blir utsatt for trusler, vold, trakassering, og i verste fall drap, i hjemlandet sitt på grunn av seksuell orientering skal få mulighet til opphold i Norge, sier Øyan.

– LLH jobber med Skeiv verden og har et fokus på internasjonal solidaritet. Jeg synes det er synd at nasjonalister ikke skjønner selv at de ikke hører hjemme i vår organisasjon. Men denne saken fører til at vi må ta en grundig diskusjon innad i LLH for å endre vedtektene våre.

Bruker regnbueflagget
Haugen vil gjerne være LLH-medlem til tross for at homoorganisasjonen har undergrupper som Skeiv verden og Skeiv solidaritet.

– Men du er i mot at Norge skal gi opphold til homofile og transkjønnete asylsøkere?
– Jeg ser ikke noe forskjell på dem og andre innvandrere. Hvis du tenker på homofile og transkjønnete fra Iran for eksempel, så er jeg mot forskjellsbehandling av dem i forhold til andre innvandrere. Når har det også begynt å komme asylsøkere hit fra fundamentalistiske land som sier at de er homofile. Noe som ofte ikke stemmer.

– Er det et utbredt problem mener du?
– Nei, men det er et økende problem. Spesielt etter at Norge åpnet for at man kan søke asyl hvis man blir forfulgt i hjemlandet på grunn av seksuell orientering.

Haugen har ingenting i mot å bli kalt for nasjonalist.
– Jeg er homo, nasjonalist og realist. Jeg har blitt kalt for rasist, men det er få som har kalt meg nazist. Det har ikke kostet meg noen ting å kalle meg nasjonalist, og jeg er stolt av det.

– Føler du at du hører hjemme under regnbueflagget og i homoparaden?
– Jeg har pleid å gå først i paraden med homoflagget jeg, sier Haugen som forteller at han flere ganger har brukt regnbueflagget eller regnbuearmbånd i demonstrasjoner mot innvandring.

Grunnlag for eksklusjon
Haugen hevder overfor Blikk at NorgePatriotene har medlemmer som også er med Skeiv Ungdom.
– Nå vet jo ikke jeg om det stemmer at det finnes Skeiv Ungdom-medlemmer i NorgesPatriotene. Men i vedtektene våre står det at vi ikke under noen omstendigheter skal benyttes til å fremme rasistiske eller fascistiske holdninger eller organisasjoner. Så hvis noen bruker Skeiv Ungdom til å fremme for eksempel NorgesPatriotene, så vil jeg påstå at det er et brudd på vedtektene våre. Og et sånt brudd kan gi grunnlag for eksklusjon, sier leder i Skeiv ungdom, Kamilla Øren Eidsvik.

– Med slagordet «Norge Fritt – Norge hvitt» så synes jeg det er ganske tydelig at de ikke bare er innvandringsfiendtlig, men også har en klar rasistisk agenda. Historisk sett så er det veldig viktig for homobevegelsen å knytte allianser til andre undertrykte grupper i samfunnet. Det vi ser nå, for eksempel i Østeuropa, og nå sist i Vilnius, er at rasistiske grupperinger også er homofiendtlige. Det er veldig ofte en klar link mellom rasisme og homofobi, sier Øren Eidsvik.

– Kommer dere til å ta tak i denne saken?
– Vi kommer ikke til å ta noen grep innad i organisasjonen nå, all den tid vi ikke har noen konkrete medlemmer å forholde oss til.

– Er du overrasket over påstandene hans om at dere har nasjonalister blant medlemmene deres?
– Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner at enkeltpersoner ikke forstår at det er uforenelig å være medlem av to så forskjellige organisasjoner siden de politiske plattformene er helt forskjellige. Det er jo også ironisk at de bruker regnbueflagget som symboliserer mangfold, til å demonstrere i mot mangfold.