TilbakeBlikk

Publisert

Hver søndag presenterer Blikk Nett artikler fra Blikks 22-årige historie. I dag: Naturlig i naturen.

Naturlig i naturen

Kjærlighetsapen slippes nå ut av skapet sammen med 30-40 andre dyrearter i Hakkebakkeskogen. Zoologisk Museum i Oslo er det første museet i verden som lager en egen utstilling om homoseksuelle dyr. Torsdag 12. oktober åpner «Mot naturens orden». Fra Blikk nr. 10, 2006.Tekst: Elin Nygård. Ideen til utstillingen kom etter at Geir Søli, prosjektleder og zoolog ved Naturhistorisk Museum i Oslo, hadde hørt en prest snakke om at homoseksualitet strider mot naturens orden og derfor er veldig unaturlig.– Men tvert imot er homoseksualitet ganske naturlig i naturen. Da tenkte jeg at det skal vi være med på å bevise, sier Geir Søli som håpet å få Kim Friele til å komme og åpne utstillingen. – Men hun var bortreist i hele oktober. Så nå kommer byrådsleder Erling Lae i stedet og det er en verdig erstatter, slår Søli fast. Utstillingen «Mot naturens orden» på Naturhistorisk Museum på Tøyen i Oslo vil være tilgjengelig for publikum i cirka et år. Allerede nå planlegger de også en vandreutstilling av materialet etterpå.– Publikum får se rundt 30 – 40 forskjellige dyrearter, og vi har tatt med en del gode eksempler fra dyr som folk har kjennskap til. Utstillingen vil inneholde lyd, tekster, utstoppete dyr, modeller og fotografier. Jeg kan ikke love levende bilder, men vi arbeider med saken, lover Søli.

Sex for sexens skyld

– Homofili er forbeholdt menneskene så langt, mens dyr er homoseksuelle, sier Geir Søli humoristisk og legger til at her er det sexen som teller. Han trekker fram den lille sjimpansearten bonoboen (Pan pygmaeus), også kalt kjærlighetsapen, som eksempel på dette.– Denne dvergsjimpansen er 100 prosent bifil. Den går for å være den arten som står mennesket nærmest. Den har sex for sexens skyld og bruker sex som et konfliktdempende middel i mye av sin atferd. Det finnes sikker dokumentasjon på homoseksualitet hos 500 arter, men forskerne regner med homoseksualitet hos minst 1 500 arter. – Hos hvilket dyr forekommer homoseksualitet hyppigst?– Blant de rosa kakaduene eller papegøyene om du vil, er over 40 prosent av individene homoseksuelle, og det er jo pussig at den er rosa også, sier Søli. – Hva med husdyrene våre?– Ja, det er vel kanskje mest kjent og best dokumentert at hunder kan være homoseksuelle. Hunder som ikke vil avle, men bare ri på andre hannhunder er vanlig. For tisper er homoseksualitet også dokumentert, men det er mye lettere å observere hanndyr. For katter har vi ingen sikker dokumentasjon på homoseksualitet.

Kunnskap mot vranglære

Geir Søli synes det er interessant med homoseksuelle dyr fordi dette temaet viser at folk snakker om ting de ikke har noen kunnskap om. Som da han hørte presten uttale seg om at homoseksualitet var mot naturens orden og dermed var unaturlig.– Og når folk snakker om ting de ikke vet, så føler vi forskere trang til å komme ut med kunnskapen vi sitter på. Noen mennesker tror at jorda er 6 000 år gammel og at alle artene ble skapt en gang for alle. Disse folkene kalles «kreasjonister», altså de som tror på en skapelse i bokstavelig forstand. Sannheten er jo at jorda er i underkant av fem milliarder år gammel og alt liv på jorda er utviklet av enkle organismer, som har gått igjennom uendelig mange endringsprosesser. Ifølge Søli får slik kunnskapløshet alvorlige konsekvenser.– I USA er homofili slått sammen med flere andre ting som betraktes som verdens styggedom og «crime against nature», det står til og med i enkelte staters lovgivning. Med en slik bakgrunn så skulle det bare mangle at ikke vi som forskere tar tak i slik vranglære. Vår oppgave er å drive fagformidling, forskning, samle og dokumentere og formidle kunnskap. Naturhistoriske samlinger er en kunnskapsbase av dimensjoner og dokumenterer vår naturarv.

Umulig å se forskjell

Ikke nok med at dyr er homoseksuelle, mange arter er også «queere» i den forstand at det er umulig å se forskjell på hunnen og hannen.– Hettemåken blant annet, er vanskelig å kjønnsbestemme. Det pussige var at da vi undersøkte flere rugende par, så var over 20 prosent to hunner eller to hanner. Dette fant vi ut ved å ta blodprøve og DNA-tester. Utstillingen «Mot naturens orden» pirker også i adopsjonsproblematikken.– Hos veldig mange fuglearter er det vanlig med lesbiske par, sier Søli og trekker frem gjess og svaner som eksempler. – Men de «har seg» med en hann. For lesbiske svaner kan den ene for eksempel pare seg og så gå tilbake til partneren sin, for så å oppdra avkommet på en utmerket og solid måte. Hannen på sin side kan lure en hunn til å legge egg i reiret sitt eller de kan rett og slett røve et egg. – Hvorfor dør ikke raser med utpreget homoseksuell atferd ut?– Selv om de er homoseksuelle skaffer de seg avkom. Ungen blir da også gjerne sterkere og større enn ungene til et heteropar, sier Søli som mener at Charles Darwin i store trekk har helt rett når det gjelder utviklingslæren.– De sterkeste og de som har gode gener overlever.

Vårkåte kyr

Ifølge Søli har årsaksforskning på homoseksualitet blant dyr vært et tabuområde.– Det har vært hevdet at homoseksualitet hos dyr er et resultat av fangenskap, men det er det på ingen måte. I utstillingen går vi igjennom mange av de forskjellige argumentene som er blitt brukt om hvorfor dyr har en homoseksuell atferd. Hanner som har kunnet velge hunner i fleng, velger andre hanner, enten de er i fangenskap eller ikke. – En ting er ville dyr, men hvor utbredt er homoseksualitet blant tamme husdyr?– Spør du en bonde, vil du få vite at han eller hun har hatt umulige kyr. Kyr som ikke har villet la seg bedekke av storoksen. At kalver og kyr hopper på hverandre om våren kan kanskje kalles vårkåthet, men det er ikke tale om at alt kan tilskrives våryrhet alene. – Hvis noen sier at dette med homoseksuelle dyr bare er noe tull, hva svarer du?– De som avviser at dyr også er homoseksuelle, er folk som pastor Torp og hans likesinnete. Torp har uttalt at dersom det finnes homoseksuelle dyr, må de helbredes. Bedre reklame kan vi ikke få, sier Søli.