TilbakeBLIKK

Publisert

Hver søndag presenterer Blikk Nett artikler fra Blikks 19-årige historie. I dag: Da homser og lesber ble kastet ut av fredsmarsj.   Fra Blikk nr. 6-1995   Rolf Nyhus fra Oslo idrettskrets ville ha en hyggelig fredsmarsj og mente regnbueflagget ikke passet inn. Deretter kastet han ei lita gruppe homser og lesber ut av toget. Dette finner han ingen grunn til å beklage. Nyhus var speaker under fredsmarsjen i Oslo 7. mai og ga beskjed over høyttaleren at ei gruppe homofile måtte fjerne seg fra opptoget, til tross for at både LLHs flagg og teksten på banneret de bar var godkjent av arrangørene på forhånd. Nyhus sier han etter oppfordring fra publikum og en funksjonær bestemte seg for å be LLHs deltakere om å forlate fredsmarsjen.– Jeg ba om at LLHs flagg og banner ble fjernet fordi andre deltakere i toget ikke ville gå bak en slik transparent. Nyhus kan ikke gi noen nærmere forklaring på hvorfor LLHs flagg ikke hørte hjemme i fredsmarsjen.– Det er rett og slett bare min personlige oppfatning at jeg ikke synes LLHs flagg hadde noe å gjøre i en fredsmarsj av denne typen, sier Nyhus. Bjørn Jegerud i Oslo Røde Kors, som var medarrangør av fredsmarsjen, sier til Blikk at Nyhus’ uttalelser om at homofile ikke passet inn får stå for hans egen regning, og at dette er holdninger Røde Kors ikke vil være bekjent av.– Jeg vil understreke at Rolf Nyhus tok en beslutning helt på egen hånd. Selv om vi vet at noen av fredsmarsjdeltakerne reagerte på LLHs banner, burde ikke Rolf Nyhus ha tatt en så forhastet beslutning, sier Jegerud. Han mener Nyhus burde ha undersøkt hva som egentlig skjedde og hvilke følger en slik beslutning kunne få. Jegerud påpeker også at LLH hadde fått tillatelse til å delta med eget flagg i toget og at Nyhus burde ha visst dette.– En av funksjonærene fra Oslo Røde Kors gikk opp til Rolf Nyhus for å prøve å få endret Nyhus melding om at LLHs gruppe måtte ut av toget. Røde Kors-funksjonæren syntes hele opptrinnet var svært pinlig, og prøvde å få Nyhus til å endre standpunkt, men Nyhus var tydelig ikke interessert i å høre på ham. Jegerud understreker at Røde Kors hele tiden har ment at det var helt naturlig at LLH skulle delta i fredsmarsjen, og sier at organisasjonen har sendt brev til LLH hvor de beklager opptrinnet.– Både for homofile og for oss i Røde Kors er det svært beklagelig at en slik situasjon oppstår nettopp på en dag hvor vi skulle feire at nazismen og rasismen ikke fikk fotfeste i Norge under krigen, sier Jegerud. Oslo LLH samlet ei gruppe på rundt 30 lesber og homser og bar regnbueflagget sammen med et banner med teksten «nazistene merket oss med en rosa trekant – tusen døde for sin kjærlighet».

– Historieløst

– Det at LLH ble bedt om å forlate fredsmarsjen viser hvor dypt fordommene sitter og hvor stor historieløsheten er. De som ba gruppa homofile om å forlate fredsmarsjen var tydeligvis ikke klar over hva nazistene gjorde mot homofile under krigen. Etter min mening var dette en skandale, sier tidligere stortingspresident Jo Benkow. Han kan ikke forstå hvorfor noen skulle nekte LLH å delta med eget flagg i fredsmarsjen, og sier han helt tydelig ser homofiles behov for å markere seg som ei egen gruppe.– Sett på bakgrunn av alt det grusomme Nazi-Tyskland gjorde mot homofile, var det ikke bare helt legitimt, men også naturlig at de ønsket å markere seg i fredsmarsjen. Det er utrolig historieløst å ikke forstå dette, understreker Benkow.

Powered by Labrador CMS