TilbakeBlikk

Publisert

Hver søndag presenterer Blikk Nett artikler fra Blikks 20-årige historie. I dag: Partner bedre enn pille.

Partner bedre enn pille

– Partnerskap redder mange liv og forbedrer både helse og livskvalitet betraktelig, sier Michael King i Blikk. Etter fem års forskning har psykologprofessoren nylig publisert en banebrytende studie om partnerskapets påvirkning på homofile og lesbiskes fysiske og psykiske helse. Fra Blikk nr 4, 2006Tekst: Jon Martin Larsen Michael King, professor i psykologi ved University College Medical School i London har i løpet av de fem siste årene analysert 42 ulike europeiske og amerikanske undersøkelser om helsesituasjonen til homofile, tre av undersøkelsene har han selv vært opphavsmann til. I den sammenlignende studien presentert i det anerkjente British Medical Journal i slutten av februar, konkluderer King med at det beste han kan gi homofile og lesbiske er en tur på Tinghuset. – Legaliseringen av homofile ekteskap og partnerskap er en suksess med tanke på den framtidige helsen til homofile, sier King til Blikk. Professoren gleder seg over at nærmere fire tusen engelske og walisiske homofile par allerede har inngått partnerskap. Loven ble innført i desember i fjor. – Jeg forventer at vi snart vil se helsefordelene her i Storbritannia. Partnerskap byr på muligheten til en stabil samlivsform som kan gi helsefordeler på lik linje med heterofile ekteskap. Vi vet at ekteskap har en god innflytelse på den mentale helsen til begge partnere, og at ekteskap reduserer risikoen for alkohol- og narkotikamisbruk. Det gir gode utslag for den heterofile helsen, og jeg forventer intet mindre når det gjelder den homofile.

Helsepersonell diskriminerer

Ifølge den ferske studien har ikke bare partnerskap konkrete helsemessige fordeler for det homofile og lesbiske paret selv, men bidrar også svært effektivt til å bryte ned fordommer og redusere sosial eksklusjon av homofile i alle deler av samfunnet, noe som igjen også gagner homofiles helse generelt. – Vi ser blant annet mange eksempler på at helsepersonell ivaretar homofile i partnerskap på en langt bedre måte enn single homofile, sier King selv har forsket på denne forskjellsbehandlingen i 2003 i en undersøkelse om britiske homofile, lesbiske og bifiles psykiske helse og livskvalitet. Her kom spesielt biseksuelle svært dårlig ut når det gjaldt psykologiske problemer, diskriminering, trakassering, selvskading og vold. Alarmen gikk deretter raskt hos både Foreningen for lesbiske og homofile leger og Mind, en av de største organisasjonene for personer med psykiske helseproblemer i Storbritannia. Begge iverksatte tiltak som kurs og bedre informasjon til studenter innen medisin og sykepleie for å fange opp homofile, lesbiske og biseksuelle bedre. Tre år senere, i slutten av februar i år, presenterte homorettighetsorganisasjonen Stonewall en rapport fra Brighton som likevel viser at lesbiske i økende grad opplever å bli diskriminert av helsepersonell. – Det er naturligvis svært bekymringsfullt at homofile fortsatt opplever å bli diskriminert av helsepersonell, men jeg tror at partnerskap på lengre sikt vil bidra til økt aksept og en bedre forståelse av homohelse og problemer homofile sliter med, mener King. Dette er også Andy Forrest, pressetalspersonen i Stonewall enig i.– Partnerskap kan blant annet bety økt trygghet og mer stabil økonomi, noe som igjen betyr mindre stress og bedre helse.

Fett, øl og brystkreft,

Ifølge King er at homofile i partnerskap langt mer åpne om sin seksuelle orientering, og i mange tilfeller har de et tettere forhold til familie og slektninger enn det homofile utenfor partnerskap har. – Når vi ser at partnerskap øker graden av anerkjennelse og sosial inkludering i samfunnet, bidrar det til å stoppe mange av de dårlige vanene som homofile har og ekskluderer også mange av de psykiske problemene homofile sliter med. Vi har svært god dokumentasjon på at homofile og lesbiske er mye mer utsatt for utvikling av depresjoner, selvskading, og forsøk på selvmord. I sin omfattende og nye studie har King også funnet påvist at lesbiske har større risiko for brystkreft, hjertelidelser og overvekt enn heterofile kvinner. – Forklaringen på dette er knyttet til at mange lesbiske har en livsstil med blant annet høyt forbruk av fet mat, mye sukker, sigaretter, alkohol og andre rusmidler. Det er ingenting som tilsier at lesbiske biologisk sett er mer utsatt for disse lidelsene enn andre, men én faktor som dog øler risikoen for brystkreft er at lesbiske i mindre grad får barn. Graviditet og fødsler vet vi nå kan begrense faren for brystkreft, sier King. Det er stor grunn til å anta at det samme gjelder norske lesber. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det kun er registrert 70 fødsler i lesbiske partnerskap fra partnerskapsloven ble innført i 1993 og til årsskiftet 2004/2005. Flesteparten av disse fødslene er fra de aller seneste årene.

Hivpartnere lever lengre

Blant homofile menn er risikoen for seksuelt overførbare sykdommer den største trusselen.– Hiv dominerer fortsatt trusselbildet blant homoseksuelle menn, slår professoren fast. King har imidlertid påvist i studien at jo lengre homofile menn er i et forhold eller i et partnerskap, jo bedre sjanser har hivpositive til å forsinke utviklingen av aids. – Om et godt og langt forhold forsinker prosessen med måneder eller år er vanskelig å tidfeste, men vi ser en betydelig forskjell fra sitasjonen for single hivpositive, sier King. Homofile menn har også større risiko for å utvikle depressive lidelser, narkotikamisbruk, og å forsøke å ta sitt eget liv, viser undersøkelsene.– Vi har nå flere og flere undersøkelser, blant annet fra Norge og Storbritannia, som viser at det er fire ganger så sannsynlig for at homofile menn tar livet sitt enn for at heterofile menn gjør det. Det er voldsomme tall. I tillegg vet vi jo nærmest ingenting om hvor mange som faktisk lykkes, påpeker professoren. Ifølge King vil helsefordelene blant de eldste homofile være mer signifikante enn hos de yngre i noe tid framover.– Eldre mennesker har gjerne vært sammen i mange år før de inngår partnerskap, og kan ha større mulighet til å holde seg i forholdet enn det yngre mennesker kan ha, sier King.

Lesbene skilles oftere

Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall for i fjor ser det ut til at 13 prosent av homsenes partnerskap og 21 prosent av lesbiskes partnerskap har endt med skilsmisse før det har gått seks år. Både norske og andre internasjonale studier viser at lesbiske i partnerskap har rundt dobbelt så stor risiko for å ende med skilsmisse sammenlignet med partnerskap mellom homser. Da Statistisk Sentralbyrå i desember i fjor oppsummerte skilsmisserisikoen i Norge, hadde de lesbiske parene hvor begge partnerne var norske hele 2,2 ganger så stor risiko for skilsmisse som par med to menn. Professor King drister seg likevel til å spå at det blir færre skilsmisser i partnerskapene framover.– Økt aksept rundt homofile og partnerskap både blant politikere, i media og i samfunnet ellers bidrar også til at homofile og lesbiske partnerskap blir mer stabile. Jeg er bare optimistisk her.