Tillit til Bård

Publisert

LLHs valgkomite har lagt frem innstilling til nytt sentralstyre i LLH. Valgene skjer på LLHs landsmøte i Stavanger 9. og 10. juni. Bård Nylund er innstilt som leder og fortsetter gjerne i stillingen. Inger Lise Blyverket og Arnfinn Nordbø er nye navn på lista over valgkomiteens innstilling til sentralstyre. Inger Kristin Haugsevje, Torunn E. S. Østli Jon Martin Larsen stiller til gjenvalg. Bård Nylund har vært leder for LLH siden februar i fjor og ønsker å fortsette i sin lederstilling.– Jeg synes det er et privilegium å lede en organisasjon som jobber med så mange viktige saker. Jeg har fått signaler om at folk synes det er hyggelig hvis jeg fortsetter, og det spiller inn i forhold til vurderingen min om at jeg har lyst til å være her i to år til.

– Om du blir gjenvalgt. Hva er de viktigste sakene du vil jobbe for?

– Mye av jobben handler om å bevare og videreutvikle de prosjektene vi holder på med og få til et varig prosjekt mot skolen. Arbeidet i skolen utkrystalliserer seg som noe av det viktigste vi må få på plass. Å skape et Rosa kompetanseprosjekt som handler om å skolere lærere og andre ansatte i skolen i forhold til skjellsordsproblematikk, mobbing og det å ha et språk som alle føler seg inkludert i. Vi fikk gode tilbakemeldinger på pilotprosjektet vi hadde høsten 2011, og det er tydelig at det finnes et behov for dette.

– Hvilke prosjekter skal videreutvikles?

– Rosa kompetanse helse og Rosa kompetanse justis er to viktige prosjekter. Vi har også store internasjonale prosjekter i Øst-Afrika og Sør-Asia. Disse har vokst for hvert år som har gått, og det er viktig at disse skal holde samme kvalitet i årene framover. Å jobbe med kjønnsmangfold og transpersoners rettigheter er også veldig viktig for LLH. Etter ekteskapsloven brukte LLH tid på å finne ut hva de store kampene framover skulle være. Vi har nå funnet vår form, sier Nylund.

– Hva syns du om at Inger Lise Blyverket er innstilt som ny nestleder?

– Jeg er veldig glad for at hun har stilt til valg. Hun har vært nestleder i LLH før, og hun har en kompetanse og et fagfelt innenfor skoleverket som utfyller min kompetanse og mitt nettverk, så om vi begge blir valgt, er dette samarbeidet noe jeg gleder meg veldig til. Hvis dette sentralsstyret blir valg er det et godt team. Innstilling til nytt sentralstyre i LLH: Leder:Bård Nylund (gjenvalg) Nestleder:Inger Lise Blyverket (ny) Styremedlemmer:Cathine Idsøe (ny i dette verv)Inger Kristin Haugsevje (gjenvalg)Torunn E. S. Østli (gjenvalg)Jon Martin Larsen (gjenvalg)Arnfinn Nordbø (ny) Varamedlemmer:1. vara: Mari Engen-Andersen (ny)2. vara: Kim Fangen (ny)