Tillit til Pinholt

Publisert

LLHs valgkomite har lagt frem forslag til innstilling av nytt sentralstyre i LLH som det skal stemmes over på landsmøtet 20. juni. Fem av sju kandidater er nye fra det nåværende styret. Bård Nylund, Andreas Meeg-Bentzen, Stian Amadeus Antonsen, Odin Adelsten Bohmann og Sofie Frøysaa er nye navn på lista over valgkomiteens innstilling til sentralstyre. I tillegg stiller Karen Pinholt og Kristin Haugsevje til gjenvalg. – Det er vanskelig å si hvordan folk vil fungere sammen, men samtlige i valgkomiteen tror disse vil utfylle hverandre godt og ivareta en helhetlig homopolitikk, sier valgkomiteens leder, Karin Enderud. Gjennomsnittsalderen på valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre, er 25 år. Lang organisatorisk og politisk erfaring gjenspeiler de innstilte kandidatene til tross for den unge alderen.– Tidligere har vi hatt mange nye som har måttet læres opp fra grunnen av og brukt lang tid på å sette styret, fordele oppgaver og finne roller. Hele valgkomiteen er enige i at de vi har funnet nå står klare til å tre inn i en rolle i styret, sier Enderud som utgjør valgkomiteen sammen med Håkon Haugli, Jon Ole Wist og Jon Reidar Øyan. 21 år gamle Sofie Frøysaa blir sentralstyrets yngste medlem noensinne dersom hun blir valgt. I tillegg blir hun sentralstyrets første ikke-homo.– Vi har flere ganger tenkt at vi ville få inn noen utenfra som er politisk opptatt av våre saker. Hun dukket opp på listen over aktuelle navn, og vi synes hun var et spennende valg. Hun er veldig tydelig og brenner særlig for deler av homosaken, men likevel er hun tøff nok til å se ting i en sammenheng, sier Enderud.

- En tillitserklæring

Karen Pinholt har vært leder for LLH siden 2008 og valgkomiteen ønsker at Pinholt skal fortsette i sin lederstilling.– To år i LLH-sammenheng er lite. Det tar lang tid å komme inn i en lederrolle og for LLH som er en så liten organisasjon, så er det viktig med kontinuitet og å drive videre påbegynte saker. I det nye arbeidsprogrammet er det også foreslått en spissere satsing på færre arbeidsområder, og det tror jeg er veldig lurt. Karen ga selv uttrykk for at det vil være en bedre måte å jobbe på, så da syns vi at hun burde få sjansen til å vise det. Pinholt selv har gitt uttrykk for at hun ønsker å fortsette og ser på det som en tillitserklæring at valgkomiteen ønsker å beholde henne i stillingen som leder.– Jeg syns der veldig hyggelig at de syns jeg har gjort en så god jobb at de ønsker å innstille meg videre, sier Pinholt.

– Hadde du noen betenkeligheter med å stille til gjenvalg?

– Det er ikke en dans på roser å være LLH-leder. Det er et sted hvor man får mye kjeft, så jeg må være ærlig å si at noen betenkeligheter har jeg hatt. Men jeg syns jeg har en spennende jobb og syns saken er utrolig viktig, så jeg har mot til en periode til, sier LLH-lederen.

– Hva tenker du om de andre kandidatene som er innstilt?

– Til tross for at det er mange unge folk, så er det også noen folk som virkelig kjenner organisasjonen gjennom lang tid. Det setter jeg veldig stor pris på. I tillegg setter jeg stor pris på at valgkomiteen har tatt inn en ny dimensjon med Sofie. Hun representerer noe som ellers ikke har vært presentert i styret, nemlig barna våre. Sofie har til tross for sin unge alder, lenge vært en åpenbar og tydelig talsperson for våre barn, sier Pinholt.

Her er forslaget til nytt sentralstyre:

Karen Pinholt

(34) stiller til gjenvalg som leder. Pinholt har sittet i sentralstyret siden 2006, først som sentralstyremedlem og sentralstyrets representant i internasjonalt utvalg, deretter som leder fra 2008.

Bård Nylund

(29) er innstilt som ny nestleder etter Anette C. W. Pettersen. Nylund er studentleder i Norsk Sykepleierforbund og har lang erfaring med homopolitisk arbeid gjennom flere års arbeid i blant annet Helseutvalget og Helsedirektoratet.

Andreas Meeg-Bentzen

(32) er innstilt som økonomiansvarlig etter Christian Fjellstad. Meeg-Bentzen jobber til daglig som advokat og er engasjert som frivillig for Gatejuristen og som styremedlem i Skeive dager.

Inger Kristin Haugsevje

(30) kom inn i sentralstyret i 2009 på suppleringsvalg og stiller til gjenvalg i år.

Stian Amadeus Antonsen

(26) er innstilt som sentralstyremedlem. Han har lang erfaring fra Skeiv Ungdom der han var leder fra 2008 til 2009, og har jobbet mye internasjonalt, blant annet som Fredskorpsutveksler i Kenya i en gjensidig utveksling mellom Skeiv Ungdom og Gay and Lesbian Coalition of Kenya.

Sofie Frøysaa

(21) er innstilt som sentralstyremedlem. Hun har markert seg som en uredd og synlig talsperson for barn med homofile foreldre, blant annet i debatten om ekteskapsloven i 2008 og da Nina Karin Monsen fikk Fritt ords pris i 2009.

Odin Adelsten Bohmann

(25) innstilt som sentralstyremedlem. Odin har lang erfaring fra lokalpolitikken og har satt den homopolitiske dagsordenen i Telemark AP, der han siden mars 2010 har vært nestleder. Anette C. W. Pettersen, Christian Fjellstad, Majoran Vivekananthan, Torbjørn Urfjell og Andres Lekanger stiller ikke til gjenvalg.