To ekstra millioner til hivtesting

Publisert

Helseminister Bent Høie (H) har bevilget to ekstra millioner til lavterskeltilbud som innebærer hivtesting av menn som har sex med menn (msm) for å stoppe den urovekkende økningen av nysmitte. – Nysmitte og msm var noe av det jeg grep tak i med en gang som helseminister, fordi jeg mener det er uholdbart at statens innsats på det området ikke har økt når problemet har økt så kraftig som det har, sier Bent Høie til Blikk Nett.Helseministerens tak innebærer blant annet to millioner kroner til lavterskeltesting i regi av frivillige organisasjoner.– Jeg håper Helseutvalget søker på de midlene slik at vi får sikret at vi får flere og bedre lavterskeltilbud der menn som har sex med menn møtes. Vi må erkjenne at dette er en gruppe vi ikke har nådd med de gamle metodene.

– Hva kommer det av?

– Det er mange av dem som tilhører gruppen menn som har sex med menn som ikke identifiserer seg som homofile, og de vil derfor ikke oppsøke helsevesenet med det utgangspunktet. Så i det arbeidet hjelper det ikke å ha tilbud som Olafiaklinikken og liknende tilbud fordi denne gruppen vil ikke oppsøke dem, sier Høie.Han mener løsningen er å oppsøke menn som har sex med menn der de møtes.– Jeg er av den oppfatning at det også er vanskelig for helsepersonell å nå denne gruppen. Det fungerer ikke å sende en lege i hvit frakk ned på London Pub eller på en sauna. Den oppgaven må gjøres av likemenn, og det er fantastisk at vi har mulighet til å bruke likemenn, for eksempel gjennom Helseutvalget.

– Vi har levd med hiv i Norge i 30 år, og en hel nasjon gråter sammen av Jonas Gardells «Tørk aldri tårer uten hansker». Likevel stiger antallet hivpositive blant msm-gruppen. Blir du oppgitt av utviklingen?

– Ja, det blir jeg. Men så er det viktig å få fram at det har skjedd mye positivt på disse årene. Det er nå, heldigvis, bedre holdninger til hivpositive enn tidligere. Vi har en medisinsk utvikling som gjør at mennesker, hvis de går på vellykket behandling, ikke dør av hiv, men dør med hiv. Det å leve med hiv innebærer fortsatt store helsemessige utfordringer og det er en kronisk sykdom. Det må vi ikke glemme og vi må fortsatt jobbe for å unngå at folk får overført viruset. Det lever personer i Norge i dag som er positive uten å vite det, og da er faren for å smitte andre større.

– Ser du en sammenheng mellom antall nysmitte, stigma og straffelovverk?

– NOUen «Om kjærlighet og kjøletårn» har vært på høring og det er den sittende regjeringen som skal jobbe med oppfølgingen av den. Paradokset er at kjøletårnene hører hjemme hos helsedepartementet, mens kjærligheten hører hjemme hos justisdepartementet. Straffeloven ligger i justisdepartementet, men jeg skal ha møte med justisministeren ganske snart for blant annet å diskutere hvordan vi skal samarbeide om denne saken. Signalene fra miljøet og lhbt-organisasjonene er klar, og i tillegg har det skjedd en utvikling i spørsmålet siden NOUen kom og det må tas med i betraktningen.

– Det har også skjedd en utvikling som nå forteller oss at hivpositive på vellykket behandling nær sagt er virusfrie. Er det en virkelighet helsevesenet ikke liker å snakke om fordi det betyr kondomfri sex?

– Nå mener jeg at kondomfri sex er en dårlig idé. Den medisinske utviklingen knyttet opp mot risikosex må være en del av diskusjonen om lovverket. Men sex med kondom er lurt - spesielt fordi det også finnes andre sykdommer å passe seg for. Min holdninger er, uavhengig av om man er homofil eller heterofil, at det er viktig å markedsføre bruk av kondom, spesielt blant unge og blant de som har mange sexpartnere. Dette arbeidet er en helt vesentlig del av folkehelsearbeidet. Det handler om å forbebygge alt i fra kreft til uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Kondom er den billigste og beste metoden i dette arbeidet, avslutter helseminister Bent Høie.