– Toppen av isfjellet

Publisert

På konferansen «Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity» i Oslo ble FNs rapport om diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet lagt frem. – Vold og overgrep mot lhbt-personer finner sted i alle verdens land, og det som er karakteristisk er at de ofte er svært brutale, sier Ivan Šimonović.  FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter, Ivan Šimonović presenterte rapporten «Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity» og fortalte de fremmøtte på konferansen om trakassering, mobbing, vold og drap. – Det forekommer kidnapping og tortur rettet spesielt mot lhbt-personer. Seksualisert vold har blitt rapportert, inkludert voldtekt av lesbiske med det for øye å helbrede dem, fortalte Šimonović. De rapporterte hendelsene finner sted i forskjellige settinger, på gata, i offentlige bad, i skoler og i private hjem - samt i fengsel og i politiets varetekt.– Det er her snakk om både spontane og planlagte overgrep, utført av enkeltindivider eller ekstremistgrupper. Det som kjennetegner overgrep og vold mot lhbt-personer er hvor brutale de er. Drapsofre blir ofte skamfert. De har gjerne brannsår, blitt kastrert, og mange viser tegn på at de har blitt seksuelt misbrukt.

Tok sitt eget liv

Transkjønnete, spesielt den gruppen som utfører sexarbeid eller sitter i fengsel, er spesielt utsatt for vold og overgrep.– Denne type vold er kjønnsbasert. Ofrene plukkes ut fordi de bryter med de normative kjønnsuttrykkene. Jeg kommer aldri til å glemme hva en moren til en 10-år gammel gutt som tok sitt eget liv fortalte meg. Han ble konstant mobbet og utsatt for vold fordi han ikke var lik jevnaldrende gutter. «Han var bare et barn», fortalte hun meg. Han visste ikke engang om han var homofil. Men det stoppet ikke mobberne. Han var ikke «gutt» nok i deres øyne, så han valgte å avslutte livet, 10 år gammel, fortalte Šimonović. Ifølge FNs rapport er det alt for få land som har lover og regler på plass som kan ta tak i disse problemene.– Det er få land som har systemer som registrerer hatkriminalitet rettet mot lhbt-personer. Ei heller lover som kan forebygge denne typen vold. Politietater mangler trening i hvordan de skal møte lhbt-personer som har blitt utsatt for hatkriminalitet, og de mangler ofte sympati med ofrene. Det fører til at ofrene og familiene deres vegrer seg for å forfølge sakene i rettssystemet, spesielt fordi de er bekymret for at de skal oppleve nok en runde med trakassering fra politiet og rettsmyndighetene. Problemene dysses ned.

Toppen av isberget

Det er lett å se til Afrika, Øst-Europa og Russland, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene for manglende beskyttelse av lhbt-personer og innføring av lover som forbyr såkalt homopropaganda.– Men ifølge vår rapport er det stor utbredelse av vold og trusler rettet mot lhbt-personer i en rekke land. På samme tid vet vi at de offisielle tallene bare er toppen av isberget, fortalte Šimonović. Det er snart 20 år siden FNs menneskerettighetskomité slo fast at kriminalisering av samtykkende sammekjønnsforhold er en urett, og at lhbt-par har rett til et privatliv på lik linje med alle andre og må beskyttes mot diskriminering.– I løpet av disse 20 årene har over 30 land avkriminalisert homoseksualitet. På samme tid er det i minst 76 land lover som kriminaliserer homoseksuell aktivitet. Millioner lhbt-personer bor og lever i disse landene, og de våkner hver eneste dag vel vitende om at de er kriminelle. De blir tvunget under jorda, må skjule sin kjærlighet i frykt for å bli arrestert og straffet. Det er en frykt de lever med hver eneste dag. Šimonović påpeker at kriminalisering av sammekjønnspar også har andre uheldige effekter.  – Kriminalisering gjør det gjør det vanskelig å stoppe spredningen av hiv og aids, noe Verdens helseorganisasjon og UNAIDS har dokumentert. Kriminaliseringen rettferdiggjør også homofobi i samfunnet, som igjen fører til økt vold mot lhbt-personer. Rapporten fokuserer også på land som ikke har nasjonale lover som beskytter lhbt-personer mot diskriminering.– Mangel på slik beskyttelse fører til at lhbt-personer kan bli sparket fra arbeidsplassen. Studenter kan utvises fra skoler og universiteter. Dette klimaet fører også til at unge kastes ut av familiene sine, eventuelt at de tvinges til å gifte seg, fordi de er lesbisk, homofil, bifil, trans eller intersex. Mangelen på lovverk som kan beskytte lhbt-personer mot slikt gjør staten til en aktiv medspiller i overgrepene. Vi ser det blant annet i Russland hvor pride-arrangementer forbys og anti-propagandalover gjør det ulovlig å snakke offentlig om homoseksualitet.

Mer om konferansen «Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity» her:

hrsogi.org