Trakk seg som styreleder

Publisert

Styret i Oslo Pride AS trakk seg fra sine verv rett før helgen etter å ha avholdt generalforsamling. Avgjørelsen bunner i en konflikt med LLH Oslo og Akershus, som er eier av Skeive dager og EuroPride 2014. Arbeidsgruppen som skulle jobbe med EuroPride 2014 har også trukket seg ut av sitt arbeid. Styret i Oslo Pride AS opplever at LLH Oslo og Akershus ønsker å endre betingelsene og arbeidsformen for gjennomføringen av Skeive dager og EuroPride 2014. – Både jeg og resten av styret synes det er synd at det ble slik, sier leder i Oslo Pride AS, Helle Christin Nyhuus, til Blikk Nett. Hva konflikten bunner ut i helt konkret vil hun ikke svare på. Ifølge LLH Oslo og Akershus sa styret nei til gjenvalg på grunn av politisk uenighet. Leder i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, har påpekt at det er viktig for LLH OA som eier, å få på plass en struktur som sikrer forankring av politiske prosesser. Eier vedtok derfor et forslag til en modell, en modell Skeive dager-styret sa seg uenig i. Som en konsekvens av dette valgte styremedlemmene i Oslo Pride AS å trekke seg fra sine verv.  Helle Christin Nyhuus vil ikke utdype konflikten overfor Blikk Nett.– Jeg har per i dag ikke lyst til å gå mer i dybden på akkurat hva konflikten bygger på, enn det styret allerede har sagt.

– Det kan oppleves som at LLH Oslo og Akershus nå tar tilbake festivalen. Stemmer det?

– Det er LLH Oslo og Akershus som eier Skeive dager, og de som organisasjon gjør det de ønsker å gjøre. Mandatet til styret i Oslo Pride AS var å lage festival. Det mandatet fikk vi da vi ble valgt av generalforsamlingen til LLH Oslo og Akershus i 2011. Den gang fikk vi tre hovedoppgaver; arrangere og videreutvikle Skeive dager i 2012, 2013 og se fram mot 2015. Den andre hovedoppgaven var å gjennomføre EuroPride i 2014, og det tredje punktet var å bygge opp organisasjonen Oslo Pride AS og ta arbeidet videre.

– Skeive dager 2012 ble en suksess. Da ser det unektelig rart ut at styret velger å gå. Skjønner du at folk undres?

– Årets Skeive dager bød på mange og nye utfordringer, i og med at vi måtte flytte til Spikersuppa. Men vi klarte å snu det til noe positivt - noe vi også har fått gode tilbakemeldinger på fra publikum, frivillige og samarbeidspartnere. Da vi ble valgt i 2011 lå det et langtidsperspektiv i bunn, fordi vi da hadde akseptert de betingelsene vi ble forelagt den gang. Nå som de er forandret må vi forholde oss til det.

– Men hva er det konkret som har blitt forandret?

– Styret er veldig tydelig på at vi sa ja til noen oppgaver og betingelser, og akkurat slik det er eiers rett å forandre betingelser, er det vår rett å takke nei til videre frivillige verv når betingelsene blir endret.

– Jeg skjønner at vi ikke kommer noen vei her, så da blir spørsmålet; vil du fortsatt engasjere deg i Skeive dager?

– Det styret som ble valgt i 2011 takket ja til å engasjere seg fram til 2014, og det vi har gjort nå er å takke nei på grunn av endrede betingelser - og det er ingenting som tyder på at noe vil endre seg på det området.

Les også:

Styret trekker seg