Trekker appell

Publisert

Sara Azmeh Rasmussen kommer ikke til å holde appell på Youngstorget i forbindelse med markeringen mot Moyldeen Mohammad 17 mars. Kim Friele raste mot Mohyeldeen Mohammads uttalelser om at homofile fortjener dødsstraff og i et intervju med Blikk Nett oppfordret hun Mohyeldeen Mohammad til å møte henne alene til en offentlig steining på Youngstorget 17. mars. Kim Frieles oppfordring fikk skribent Sara Azmeh Rasmussen til å reagere og i et intervju med Blikk Nett sa hun at hun ville holde en appell på arabisk på Youngstorget 17.mars. - Jeg syntes ikke det var riktig at Kim Friele skulle ta kampen på vegne av oss homofile muslimer alene. Jeg følte det var nødvendig å markere både støtte til Kim og samtidig at vi homofile muslimer tar del i vår egen kamp, sier Azmeh Rasmussen. Lisa Dillan har tatt initiativ til temagruppen «Aksjon møtepunkt - ved Kim Frieles side 17 mars 2010 kl 14.00» på Facebook. Det er også Dillan som har forfattet manifestet som ligger til grunn for markeringen. Azmeh Rasmussen ga tidlig beskjed om at hun kom til å trekke seg dersom manifestet forble uforandret. - Jeg er ikke uenig i en eneste setning i manifestet isolert sett, men jeg reagerer på at manifestet er for omfattende og for lite saksfokusert. Jeg respekterer at Friele har en annen vurdering og ønsker et videre perspektiv enn det jeg hadde i tankene. Dette er Frieles initiativ og jeg respekterer at hun legger premissene, begrunner Azmeh Rasmussen.  

Møter al-Jazeera

Selv om hun har trukket seg som offentlig aktør, vil hun likevel møte opp på Youngstorget for å vise sin støtte til saken og avsky for Mohammads uttalelser. Samme dag som markeringen finner sted skal hun også skal møte byråsjefen i den arabiske tv-kanalen al-Jazeera. - Da skal vi snakke om muligheten for å ta opp homofili i et populært program på tv-kanalen. Han er svært skeptisk til å «reklamere for sykdom», men har bedt meg om å presentere et begrunnet forslag. Hvis det blir godkjent, vil det i så fall være første gang homofili omtales på arabisk tv, sier Azmeh Rasmussen til Blikk Nett. Kim Friele ønsker ikke å lage noe oppstyr rundt markeringen og har gitt avslag til alle andre som har ønsket å holde tale denne dagen. – Engasjerte mennesker har tatt tak i dette og organisert en marking, men klok av skade fra Nina Karin Monsen-markeringen der LLH tok over hele styringen, har jeg satt foten ned. De får gjøre hva de vil for å markere, men det skjer ikke i regi av min markering 17. mars. Jeg vil si det jeg har å si fra mitt ståsted og hva jeg mener er viktig, sier Friele til Blikk Nett.